OPBRENGST VASTENACTIE… OM TROTS OP TE ZIJN!

Met Beloken Pasen hebben we de Vastenactie 2024 afgesloten.
Op het resultaat van de actie mogen we met recht en reden trots zijn. Samen brachten we € 3.094,32 bij elkaar voor de projecten in Zimbabwe. Met elkaar hebben we royaal gegeven en kunnen we de mensen in Zimbabwe de mogelijkheid bieden waterputten te slaan en een beter bestaan op te bouwen. Uiteraard zijn we daar erg dankbaar voor.
Het bij elkaar gebrachte bedrag is als volgt samengesteld:
Vastenactie Maaltijd € 1.021,00 Berg aan de Maas € 349,00
Stein – Nieuwdorp € 486,00 Urmond € 299,00
Oud-Stein € 939,32 Totaal € 3.094,32
De opbrengst in 2021 was : € 2.552,80. In 2022: € 3.108,32. In 2023: € 3.271,60.
Heel hartelijk bedanken we alle milde gevers. We mogen trots zijn op dit resultaat.
J.P. Janssen, pr. ass., Parochiecluster Stein