Doopsel

Aanmelden voor het doopsel van uw kind is mogelijk tijdens kantooruren van het parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00- 11.00 uur. Telefoonnummer 046-4331674 of via de email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het parochiekantoor is op dinsdag en donderdag gesloten.

Dopen en doopvoorbereiding

Voorafgaand aan het H. Doopsel komen de ouders van de dopelingen een keer samen om zich voor te bereiden op de plechtigheid van het H. Doopsel. De bijeenkomst wordt gehouden iedere eerste dinsdag van de maand in het parochiekantoor van Stein, Halstraat 36 en begint om 20.00 uur.

Dopen in de St. Michaelkerk te Berg aan de Maas is op iedere 1e zondag van de maand.

Dopen in de St. Martinuskerk te Stein is op iedere 2e zondag van de maand.

Dopen in de St. Martinuskerk te Urmond is op iedere 3e zondag van de maand.

Dopen in de kerk van de O.L.Vrouw, Hulp der Christenen te Stein-Nieuwdorp is op iedere 4e zondag van de maand.