Boete en verzoening (biecht)

Dit sacrament is in onze tijd jammer genoeg besmet. Veel mensen hebben misschien nooit anders gedaan, dan vroeger een van buiten geleerd rijtje met fouten op te zeggen. Ook heel wat mensen raakten in grote angst, zodra zij iets deden wat als ‘doodzonde’ betiteld werd en waarvoor zij zich schaamden om dit aan een priester te moeten zeggen.

Toch zijn er momenten, dat een mens zijn geweten zich bezwaard voelt, niet omdat hem dat aangepraat wordt, maar omdat hij zich heel goed bewust is dat hij iets verkeerd gedaan heeft. Een zonde die door hem noch door een ander goed gepraat kan worden, en die misschien ook niet meer goed gemaakt kan worden. In zo’n bezwarende situatie biedt God zijn helpende hand aan. Hij nodigt zo’n mens uit om bij een priester zijn hart uit te storten, in of buiten de biechtstoel. Bijvoorbeeld in de kamer op de pastorie. Jezus Christus heeft de priester hiertoe gemachtigd.

Wat men ook denkt over biechten… dat iedere mens fouten en tekorten heeft, is niet weg te denken en evenmin dat hij daarna behoefte heeft aan herstel, dat bevredigend kan gebeuren door een eenvoudig vergevend gesprek onder vier ogen.

Mensen die het sacrament van Boete en Verzoening willen ontvangen, kunnen hiervoor een afspraak maken met de pastoor of zijn assistent pastoor Janssen.