MGR. RON VAN DEN HOUT NIEUWE BISSCHOP VAN ROERMOND

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden.
Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond. Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden. Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint- Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom Roermond over.

Bisdom Roermond