2024: JAAR VAN GEBED

Paus Franciscus heeft aangekondigd dat 2025 wordt gevierd als een ‘Heilig Jaar.’ Het is de traditie eens in de vijfentwintig jaar een jubeljaar te vieren. De laatste keer was het jaar 2000 zo’n jubeljaar. In het kader van dat ‘Heilig Jaar’ wordt er ook een nationale bedevaart naar Rome georganiseerd van 26 april tot en met 3 mei 2025.
Het voorbereidingsjaar 2024 staat in het teken van het gebed, van het bidden. In de loop van dit jaar 2024 zal er in verschillende publicaties aandacht besteed worden aan de beden van het ‘Onze Vader’. Er is ook een aanbod van enkele Limburgse kloosters om een stille dag in een klooster door te brengen en na te denken over de kracht en de waarde van het bidden.
Op zaterdag 11 mei kunt u terecht in de abdij Lilbosch in Pey–Echt. Andere data: 8 juni: Klooster Regina Pacis in Valkenburg; 13 juli: Klooster Oude Munt in Tegelen; 10 augustus. De Kommel in Maastricht; 14 september Foyer Marthe Robin in Thorn en 9 november in Het Korenveld in Merkelbeek.
De dagen beginnen met een eucharistieviering om 9.30 uur. Daarna gaat de stilte in. Er zijn twee inleidingen op die dagen over stilte en gebed. De dag wordt besloten met het avondgebed. Voor de lunch moet men zelf zorg dragen (boterhammen meebrengen). Voor koffie en thee wordt gezorgd. De kosten bedragen € 25,- per dag. Voor deelname en betaling kunt u zich alleen aanmelden via het Bisdom Roermond. Gebruik daarvoor het volgende e-mailadres: dlkm@bisdom-roermond.nl

J. P. Janssen, pr. ass