Kerkkoor St. Caecilia luidt de noodklok.

Het St. Caeciliakoor telt nog slechts 14 leden en vreest voor zijn voortbestaan. Hierbij doet bestuur een oproep aan zangtalenten, bassen, tenoren, alten en sopranen om het koor te komen versterken. We willen het bijltje er niet bij neergooien, na zoveel prachtige jaren zingen in de St. Martinuskerk.
Het koor, dat ruim 85 jaar bestaat, heeft het ledental de afgelopen jaren drastisch zien afnemen, doordat deels een flink aantal vanwege de gevorderde leeftijd ermee stopte, de coronaperiode droeg daar ook aan bij.
Het koor zingt behalve in de St. Martinuskerk ook op andere plekken zoals in verzorgingshuizen.
Het koor repeteert telkens op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Grous tot 4 juli.
Na de zomervakantie zijn de repetities op een nieuwe locatie, bij zorgcentrum de Moutheuvel in Stein.

Mieke van der Blom
Voor meer informatie miekevanderblom95@gmail.com telefoon: 06-51223924