Invoering AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De Rooms-Katholieke Kerk gaat binnen de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming een bijzondere positie innemen. Op dit moment wordt er landelijk hard gewerkt om het huidige Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies uit 2006 aan te passen aan de AVG. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de kern van elk privacy-beleid. Ook wij garanderen bescherming van de privacy. Alle parochies verwerken persoonsgegevens van parochianen zo veel mogelijk in de beveiligde digitale omgeving van de R.-K. ledenadministratie. Als persoonsgegevens buiten de beveiligde digitale omgeving worden verwerkt (bijvoorbeeld met een uitdraai van een adressenlijst of het versturen van een adressenlijst per e-mail) dan mogen deze persoonsgegevens door de ontvanger alléén worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij zullen nooit gegevens doorgeven aan instanties of personen buiten de R.K. Kerk in Nederland. Het verwerken van persoonsgegevens van leden (bijvoorbeeld adreswijziging of wijziging gezinssamenstelling)van de R.K. Kerk is wel toegestaan. De parochie heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar leden met het oog op:
a) een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
Als iemand lid is van de R.K. Kerk, dan is van de betrokkene geen toestemming nodig als de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op bovengenoemde doelen. Wij zullen nooit gebruik maken van persoonsgegevens voor een activiteit die niet door de parochie zelf wordt georganiseerd. Dit is wettelijk ook niet toegestaan.  Het verwijderen van persoonsgegevens is  wel mogelijk binnen de regels van het kerkelijk recht. De zogenaamde privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht voor de kerkbesturen, zoals vastgelegd in de AVG. Wij moeten namelijk transparant zijn over hoe we met uw geregistreerde gegevens zullen omgaan en hoe we deze verwerken. Voor het zien van het model- privacyverklaring kunt u hier klikken.

Over de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de AVG houden wij u uiteraard op de hoogte.