INSCHRIJVING NATIONALE BEDEVAART NAAR ROME IN HEILIG JAAR 2025 GEOPEND

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het Jubeljaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betreden. In de katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een zogeheten Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Een belangrijk onderdeel hiervan is een bedevaart naar Rome. De Nederlandse bisdommen hebben de handen ineen geslagen en gaan van 27 april tot 2 mei samen naar de ‘eeuwige stad’. Op het programma staan onder meer een Nederlandse mis in de Sint-Pieter en deelname aan een audiëntie met paus Franciscus.
Aanmelden: Belangstellenden kunnen per bus of per vliegtuig naar Rome reizen. Daar wordt hen een volledig verzorgd programma aangeboden. Zo worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus bezocht, de grootste Mariakerk ter wereld, maar ook kerken in Rome die voor Nederlanders belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van de enige Nederlandse paus in de basiliek Santa Maria dell’Anima. Aansluitend bij het internationale thema voor het Heilig Jaar wordt ook een wandeling langs plekken van hoop gemaakt. Daarnaast worden er per bisdom eigen programmaonderdelen aangeboden. De busreis is van 26 april tot en met 3 mei 2025 met een overnachting onderweg op de heen- en terugweg. De vliegreis is van 27 april tot en met 2 mei. Voor jongeren is er een speciale jongerenreis per trein tegen een gereduceerd tarief. Ook krijgen zij in Rome een aangepast programma aangeboden. Gezinnen kunnen een familiearrangement met flinke korting boeken.
Huis voor de Pelgrim: De Nationale Bedevaart naar Rome wordt op verzoek van de Nederlandse bisschoppenconferentie uitgevoerd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht. De inschrijving is geopend.
Belangstellenden kunnen inschrijven via www.rome2025.nl of www.huisvoordepelgrim.nl.
• Meer info / inschrijven voor de bedevaart
• Download flyer Romebedevaart
• Meer informatie over het Heilig Jaar 2025

Bisdom Roermond