Bijdrage Parochieblad

Een vrijwillige bijdrage voor ons kerkblad bevelen wij ten zeerste aan. Zoals u weet verschijnt er mandelijks in alle parochies van ons cluster een kerkblad. Met uw vrijwillige bijdrage vragen wij ook erkenning voor het werk van de vele vrijwilligers en met veel vrijwilligers bedoelen wij de ruim honderd mensen die elke vier weken zorgen dat het blad bij u in de bus valt.

Hoe kunt u uw bijdrage afdragen?
– U maakt uw bijdrage over naar het rekeningnummer van de parochie onder vermelding van “Bijdrage Kerkblad”. 
– U maakt gebruik van de eenmalige machtiging, die bij het Kerkblad is ingesloten. De geheel ingevulde machtiging deponeert u in de brievenbus van uw parochie.
– een contant geldbedrag in een enveloppe met opschrift “Bijdrage kerkblad”, die u deponeert in de brievenbus van het parochiekantoor.

Wij willen u al bij voorbaat danken voor uw bijdrage.