Priester of diaken

Wat van het huwelijk gezegd wordt, geldt ook voor het priesterschap. Het is een roeping, een gave en ook een opgave. Als priester ben je gelukkig om de mensen die je gelukkig kunt maken. Het is een gave, maar ook een opgave, om je helemaal te geven voor het geluk van de medemens. De priester wordt daarom op de dag van zijn wijding door Gods liefde vervuld en krijgt een zendingsopdracht.

Hij mag voor de mensen een plaatsbekleder zijn van Jezus Christus zelf en in Zijn voetsporen treden.

Door het wijdingssacrament is Jezus Christus op een bijzondere manier aanwezig onder de mensen, als priester of als diaken. Inlichtingen over de opleiding tot het priesterschap of diaconaat kunnen verkregen worden op de pastorie, of bij de rector van het Grootseminarie “Rolduc”. Website Grootseminarie: klik hier