LANDELIJKE OPBRENGST WERELDMISSIEDAG 2023

Ieder jaar wordt in de maand oktober Wereldmissiedag gehouden en wordt aan de kerkdeur gecollecteerd om de jonge kerken een financiële hand in de rug te houden. Ook in ons parochiecluster wordt die collecte gehouden.
We hebben toen meegeholpen om de jonge kerk in Libanon te steunen.
Pastoor Richard Abi Saleh werkte in Beiroet aan ‘Drama’s en wonderen’, hij stichtte het Huis van Licht en Hoop en er werd gevraagd hulp te bieden aan Syrische vluchtelingen in
de Beka-vallei. Missi – de Pauselijke Missiewerken – publiceerde onlangs de landelijke resultaten van de collecte. Op Wereldmissiedag werd € 90.977 bij elkaar gebracht.
De collecte op Wereldmissiedag voor de Kinderen gaf als resultaat € 25.291 en door donaties werd € 5.297 bijgedragen. Een totale opbrengst van € 191.565.
We willen deze resultaten publiceren om u ook te laten zien dat er verantwoord met uw gaven wordt omgesprongen.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de christenen in Libanon.

J.P. Janssen, pr.ass

VRIJWILLIGERSMIDDAG 23 JUNI 2024 voor de parochies STEIN, BERG A/D MAAS en URMOND

Een parochie kan alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Daar is het Clusterbestuur zich van bewust en ook erg dankbaar voor. Dit jaar houden we dan ook weer een vrijwilligersmiddag, speciaal voor onze vrijwilligers van de parochies Oud-Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Berg a/d Maas en Urmond op zondag 23 juni 2024.
Eerst wordt om 11.00 uur de H. Mis gevierd in de St. Martinuskerk in Oud-Stein, die in het teken zal staan van de vrijwilliger. Na de H. Mis zullen de leden van het clusterbestuur de vrijwilligers in de pastorietuin van Nieuwdorp ontvangen, onder het genot van een drankje en een hapje. Op deze middag ontmoeten wij elkaar in een gezellige en ongedwongen sfeer.
Rond 16.00 uur zal de bijeenkomst worden beëindigd.
Alle parochiële vrijwilligers ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging voor deze middag.
Vergeet niet, door middel van het invulstrookje, u aan te melden vóór vrijdag 7 juni 2024.
U kunt dit briefje deponeren in de brievenbus van uw eigen kerk.

2024: JAAR VAN GEBED

Paus Franciscus heeft aangekondigd dat 2025 wordt gevierd als een ‘Heilig Jaar.’ Het is de traditie eens in de vijfentwintig jaar een jubeljaar te vieren. De laatste keer was het jaar 2000 zo’n jubeljaar. In het kader van dat ‘Heilig Jaar’ wordt er ook een nationale bedevaart naar Rome georganiseerd van 26 april tot en met 3 mei 2025.
Het voorbereidingsjaar 2024 staat in het teken van het gebed, van het bidden. In de loop van dit jaar 2024 zal er in verschillende publicaties aandacht besteed worden aan de beden van het ‘Onze Vader’. Er is ook een aanbod van enkele Limburgse kloosters om een stille dag in een klooster door te brengen en na te denken over de kracht en de waarde van het bidden.
Op zaterdag 11 mei kunt u terecht in de abdij Lilbosch in Pey–Echt. Andere data: 8 juni: Klooster Regina Pacis in Valkenburg; 13 juli: Klooster Oude Munt in Tegelen; 10 augustus. De Kommel in Maastricht; 14 september Foyer Marthe Robin in Thorn en 9 november in Het Korenveld in Merkelbeek.
De dagen beginnen met een eucharistieviering om 9.30 uur. Daarna gaat de stilte in. Er zijn twee inleidingen op die dagen over stilte en gebed. De dag wordt besloten met het avondgebed. Voor de lunch moet men zelf zorg dragen (boterhammen meebrengen). Voor koffie en thee wordt gezorgd. De kosten bedragen € 25,- per dag. Voor deelname en betaling kunt u zich alleen aanmelden via het Bisdom Roermond. Gebruik daarvoor het volgende e-mailadres: dlkm@bisdom-roermond.nl

J. P. Janssen, pr. ass

OPBRENGST VASTENACTIE… OM TROTS OP TE ZIJN!

Met Beloken Pasen hebben we de Vastenactie 2024 afgesloten.
Op het resultaat van de actie mogen we met recht en reden trots zijn. Samen brachten we € 3.094,32 bij elkaar voor de projecten in Zimbabwe. Met elkaar hebben we royaal gegeven en kunnen we de mensen in Zimbabwe de mogelijkheid bieden waterputten te slaan en een beter bestaan op te bouwen. Uiteraard zijn we daar erg dankbaar voor.
Het bij elkaar gebrachte bedrag is als volgt samengesteld:
Vastenactie Maaltijd € 1.021,00 Berg aan de Maas € 349,00
Stein – Nieuwdorp € 486,00 Urmond € 299,00
Oud-Stein € 939,32 Totaal € 3.094,32
De opbrengst in 2021 was : € 2.552,80. In 2022: € 3.108,32. In 2023: € 3.271,60.
Heel hartelijk bedanken we alle milde gevers. We mogen trots zijn op dit resultaat.
J.P. Janssen, pr. ass., Parochiecluster Stein

VRIJWILLIGERS GEZOCHT voor KERKBLAD STEIN BEZORGING 1x per maand

Wij zoeken nog een vrijwilliger voor de bezorging van het Kerkblad op de Keerenderkerkweg. Ook zoeken we nog vrijwilligers voor de Noelweg en de Hayweghenstraat. Heb je interesse, bel dan op maandag, woensdag of vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur met telefoonnummer 046-4331674. Met dank aan de vorige bezorgers.

IN MEMORIAM MGR. HARRIE SMEETS

Oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond is op woensdagmiddag 20 december 2023 op 63 jarige leeftijd in zijn woonplaats Roermond overleden.
De uitvaart is op zaterdag 6 januari 2024 in de St. Christoffelkathedraal in Roermond en wordt live uitgezonden op de tv via de regionale zender L1.
De oud-bisschop was al geruime tijd ernstig ziek. Hij heeft zijn lijden moedig gedragen en heeft daarmee voor zijn naasten en voor velen in en buiten het bisdom een weg van geloofsgetuigenis afgelegd, zegt diocesaan administrator Mgr. René Maessen in een reactie.
Vrijdag 8 december was het precies vijf jaar geleden dat Mgr. Harrie Smeets tot bisschop werd gewijd. Dat gebeurde op 8 december 2018 in een volle St-Christoffelkathedraal in Roermond. Mgr. Smeets ging daarna enthousiast aan de slag als de 24e bisschop van Roermond. In de zomer van 2021 werd bij hem een hersentumor geconstateerd, die het hem na verloop van tijd onmogelijk maakte zijn ambt verder uit te oefenen. Afgelopen zomer verleende paus Franciscus hem eervol ontslag als bisschop van Roermond.
Bron: Bisdom Roermond

Meegaan op bedevaart naar Lourdes?

Misschien is het voor u nog een onvervulde wens om mee op bedevaart naar Lourdes te gaan. Of misschien hebt u de enthousiaste verhalen gehoord van de pelgrims die afgelopen jaren zo’ n bedevaart hebben meegemaakt.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om in parochieverband samen naar het Maria Heiligdom in het zuiden van Frankrijk te gaan. Daar verscheen op 11 februari 1858 Onze Lieve Vrouw voor de eerste keer aan Bernadette Soubirous.
Er zijn verschillende manieren om deze pelgrimsreis te maken: met de bus, met de nachtbus of met het vliegtuig. Welke manier van reizen u ook kiest, we zijn allemaal samen tegelijk in Lourdes en nemen daar deel aan het volledig verzorgde bedevaart aanbod van het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. De reis wordt medisch begeleid door Nederlandse artsen en een eigen pastoraal team, dat de diensten verzorgd. Naast de eigen liturgische vieringen, zoals de Heilige Mis aan de Grot, kunnen we ook deelnemen aan de vieringen, die door het Heiligdom verzorgd worden: de Internationale Heilige Mis, de dagelijkse Sacramentsprocessie en de dagelijkse Kaarsenprocessie.
De busreizen hebben als opstapplaats Maastricht, de vliegtuigen vertrekken vanaf het vliegveld Weeze, even over de grens bij Gennep. We willen deelnemen aan de bedevaart van 16-21 september 2024. Pastoor J .P. Janssen zal dan ook mee op bedevaart gaan.
We zullen vooraf voor belangstellenden een informatiebijeenkomst houden, waarna men een keuze kan maken of men wil deelnemen. Wanneer u belangstelling voor die informatiebijeenkomst heeft, of al besloten heeft deel te nemen aan de bedevaart, laat dat dan even weten aan:
Mevr. Anita Cremers tel. 046-4337105, email: anitadaemen67@gmail.com
of aan Pastoor Schwillens, tel. 046-4331328, email: pastoorschwillens@gmail.com
of aan Pastoor Janssen, tel. 046-4331200, email: janssen.janpieter@gmail.com
of aan Parochiekantoor tel. 046-4331674, email: h.martinusstein@kpnmail.nl

Kerkkoor St. Caecilia luidt de noodklok.

Het St. Caeciliakoor telt nog slechts 14 leden en vreest voor zijn voortbestaan. Hierbij doet bestuur een oproep aan zangtalenten, bassen, tenoren, alten en sopranen om het koor te komen versterken. We willen het bijltje er niet bij neergooien, na zoveel prachtige jaren zingen in de St. Martinuskerk.
Het koor, dat ruim 85 jaar bestaat, heeft het ledental de afgelopen jaren drastisch zien afnemen, doordat deels een flink aantal vanwege de gevorderde leeftijd ermee stopte, de coronaperiode droeg daar ook aan bij.
Het koor zingt behalve in de St. Martinuskerk ook op andere plekken zoals in verzorgingshuizen.
Het koor repeteert telkens op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Grous tot 4 juli.
Na de zomervakantie zijn de repetities op een nieuwe locatie, bij zorgcentrum de Moutheuvel in Stein.

Mieke van der Blom
Voor meer informatie miekevanderblom95@gmail.com telefoon: 06-51223924

Het ontstaan van de kerk in Nieuwdorp

De omroep Lokaal Stein heeft een aansprekende rapportage gemaakt over het ontstaan van de Kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwdorp.

Clusterbestuurslid Henk van Mulken leidt u als een ware gids door het prachtige gebouw. Voice-over is van Peter Eijkenboom.

Als u  de 11 minuten durende film wilt zien dan gelieve u te klikken op deze link.

 

Kerkschatten

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum.
Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen, zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken, die bidden voor en namens anderen.
Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.