Meerjarenplannen

De kerkbesturen van het cluster zijn onlangs  met een afvaardiging vertegenwoordigd geweest op een bijeenkomst van het Bisdom, die als thema had de meerjarenplannen, die elk kerkbestuur moet gaan maken. Het gaat om een visie voor de toekomst waarin de verschillende aspecten, zoals afname kerkbezoek, vergrijzing vrijwilligers, teruglopende financiën aan de orde kwamen. Het Bisdom verwoordde het thema van de bijeenkomst als volgt.

Durf te dromen hoe de ideale parochie van de toekomst eruit zou kunnen zien. Laat je niet ontmoedigen door praktische bezwaren of teleurstellende ervaringen uit het verleden. Maar durf te dromen over een geloof dat weer vonkt. Inventariseer vervolgens welke aanzetten daartoe al bestaan en gebruik die als hefboom om stap voor stap verder te komen.

Voor een uitgebreide rapportage Klik hier

Natuurlijk gaan de kerkbesturen de komende maanden hiermee aan de slag. We houden u via deze website op de hoogte.