Doopbewijs

Bij een huwelijk buiten de parochie of voor het H. Vormsel dient u een doopbewijs aan de desbetreffende parochie te overhandigen.
Op dit formulier worden uw gegevens en doopdatum genoteerd.

Tijdens kantooruren van het parochiekantoor te Stein kunt u zo’n bewijs aanvragen. De mensen van het secretariaat zullen dan vervolgens u dit doen toekomen.

Adres en openingstijden
De Halstraat 36
6171 HK Stein
Tel: 046-4331674
Email: h.martinusstein@kpnmail.nl

Geopend:
Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur