Koor

Gemengd zangkoor Sursum Corda Berg a/d Maas

Het koor is opgericht in 1969 en vierde op 26 en 27 september 2009 haar 40 jarig jubileum.
Het koor telde toen nog 32 leden.
Helaas is het ledenaantal door ouderdom en overlijden sterk verminderd tot 26 leden.
Nieuwe leden en vooral mannelijke leden zijn van harte welkom in ons koor.
Wij vragen geen muziekkennis van de leden maar wel enthousiasme en saamhorigheid
Hoewel het hoofddoel van het koor is, het opluisteren van diensten in de kerk, kan het repertoire ook aangepast worden voor het opluisteren van andere feestelijkheden.