Vriend van de kerk

Word Vriend van de Kerk en steun de kerk en parochie van Berg aan de Maas.

Die toekomst van de kerk van Berg aan de Maas hangt momenteel aan een dun draadje. Onze kerk (en dit geldt ook voor andere kerken) is helaas niet rijk. We zijn als kerk en parochie zelfvoorzienend. Kosten moeten afgedekt worden door inkomsten en die zijn er op dit moment onvoldoende. Dat betekent dat we een nieuwe weg in willen slaan om deze toekomst zeker te stellen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit haalbaar is. We vinden dat we de kerk niet verloren moeten laten gaan, niet als gebouw maar ook niet als verbindende factor in ons dorp.

Het kerkbezoek, het aantal uitvaarten, bruiloften, etc is in de afgelopen jaren sterk gedaald. Dit heeft uiteraard zijn invloed op de inkomsten van de kerk. Onze commissie wil het tij keren. Het aantal gelovigen binnen onze parochie kunnen we niet beïnvloeden. Wel kunnen we met uw hulp tradities behouden en streven we ernaar om kerkactiviteiten beter aan te laten sluiten bij de interesses en wensen van onze inwoners. We streven naar een grotere flexibiliteit in het aanbod. Om het kerkgebouw beter uit te nutten, willen we onze kerk ook inzetten voor niet-kerkelijke activiteiten zoals concerten, lezingen, kunsttentoonstellingen waarbij we waar mogelijk gebruik maken van gemeentelijke subsidies.

We streven naar het behoud van de kerk, de tradities en de normen en waarden waar de kerk voor staat. Randvoorwaardelijk is het financieel gezond maken van onze parochie. Dit willen we bereiken door het concept ‘Vrienden van de Kerk’ te introduceren. Hiermee hopen we een breder publiek geïnteresseerd te krijgen voor eenmalige maar vooral ook structurele sponsoring. Onze kerk is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een bijdrage aan onze kerk een belastingvoordeel kan opleveren. Vragen hierover kunt u ons altijd stellen. Een vriend van de kerk heeft daarnaast dezelfde rechten als de huidige betaler van gezinsbijdrage.

Vriend van de kerk worden?
rek.nr.: NL90 RABO 0105 9002 22 o.v.v. Vriend van de Kerk Berg aan de Maas

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Jo Mevis (06 30757338) of Manon Wenmekers (06 108 96 106).