Lectoren

Vele jaren zetten we ons in om mensen actief te laten deelnemen, ook in de liturgie. Onze lectoren dragen de zorg om telkens weer de aanwezigen te begroeten, de lezing voor te dragen en te helpen bij het uitreiken van de communie. Regelmatig komt men bij elkaar voor verdieping en om praktische punten te bespreken. Door toenemende vergrijzing dreigt er een lectorentekort. Mensen, die goed kunnen voordragen en interesse hebben om eens per maand deze niet onbelangrijke taak in de liturgie in te vullen, kunnen dit bij pastoor Schwillens kenbaar maken.