Misintenties

Misintenties kunt U opgeven bij: Margriet Simons-Deuss Achter de Hegge 10, Berg a/ d Maas, tel:046-4234568 of per mail: simonsmargriet@gmail.com

U kunt ook gebruik maken van het formulier met envelop, dat U achter in de kerk vindt. Hier kunt U uw misintentie noteren, het verschuldigde bedrag kunt u bijvoegen. Deze envelop kunt U afgeven in de sacristie (voor of na elke H.Mis) of op de collecteschaal leggen.

U kunt het geldbedrag, geen misintenties, overmaken op rek.nr.: NL90 RABO 0105 9002 22