Welkom

We heten u hartelijk welkom bij het submenu van de RK Kerkencluster, die gaat over het wel en wee van de H. Martinusparochie. In de slideshow hiernaast, ziet u beelden van het interieur van de kerk, alsmede een foto van de werkgroep Algemene Zaken, die zorgt voor het onderhoud en de versiering.