Advent. de voorbereiding op Kerstmis

Ook dit jaar krijgt elke zondag in de Advent extra aandacht in de St. Martinuskerk. De werkgroep Algemene Zaken, een werkgroep van parochievrijwilligers, werkt in samenwrking met het pastorale team van week tot week de voorbereiding op Kerstmis uit.

Thema’s

EERSTE ADVENT: “Hoe kijken we aan tegen de wereld waarin wij leven? We hebben onze verantwoordelijkheid voor de aarde, -ons thuis-, én voor de mensen. We mogen onze ogen niet sluiten voor onze omgang met het milieu. En niet voor onze omgang met elkaar, met ons gezin, onze familie, ons werk. Wat maken we ervan? Maakt het ons pessimistisch of worden we uitgedaagd er de schouders onder te zetten?“

TWEEDE ADVENT: We hebben wel eens de neiging naar de ander te kijken als er iets gedaan moet worden of als er iets mis is. Bij problemen verwachten we vaak veel van de overheid, van andere instanties, van de werkgever, van degenen die leiding geven. We wijzen naar hen. We wijzen naar de ander.  Soms is die verwachting terecht. Soms mogen we zelf ook wel actie ondernemen. We kennen ook een eigen verantwoordelijkheid in onze omgang met elkaar en met de samenleving. De profeet Jesaja roept ons op zelf de kromme wegen in ons leven recht te maken, zelf de gaten te dichten, zelf de handen uit te steken naar elkaar als een uitnodigende hand en niet als een vuist.

DERDE ADVENT: De eigen verantwoordelijkheid voor onze aarde en voor de mensen, die haar bewonen,  kunnen  we niet afschuiven. Die verantwoordelijkheid vraagt om een concrete aanpak. Zelf de schouders er onder zetten kun je op vele manieren doen. Door te delen met elkaar. Door oprecht en eerlijk te zijn. Door dienstbaarheid aan de dag te leggen. Het vraagt om een concrete aanpak om het Licht van Kerstmis te laten stralen. Kijk eens om je heen. Geef je ogen eens de kost waar jij in je omgeving warmte en licht kunt brengen? Misschien wel dichterbij dan je denkt. Laat door onze concrete aanpak van problemen en conflicten de wereld een beetje meer worden zoals ze door God bedoeld is en zoals Jezus ons voorleeft.

Een nieuwe trap naar het Kerkplein

Sinds kort is het Kerkplein verfraaid met een prachtige monumentale trap. De oude trap, die niet op een fundering was gebouwd, was aan vervanging toe. De voegen in de trap gingen ’s winters telkens door vorst kapot, wat veel onderhoud vroeg en ook aanleiding gaf tot struikelgevaar.

Zogenaamde “Borduren” uit Antwerpen

Het bedrijf “Hoaf van Heden”, gelegen aan de Havenstraat in Stein, gespecialiseerd in het toepassen van antieke bouwmaterialen heeft gezorgd voor de realisatie van de trap. De stootborden van de trap zijn van blauwe hardsteen gemaakt. Het waren oorspronkelijk borduren ofwel boordstenen uit Antwerpen. Je herkent aan de mooie afwerking en de zware uitvoering ervan dat ze oorspronkelijk uit een rijke omgeving afkomstig zijn. De treden zijn bestraat met oude waaltjes wat het geheel een mooie uitstraling geeft. Om vorstschade te voorkomen is het geheel op een stampbeton fundering aangelegd. Die is voldoende waterdoorlatend waardoor kapotvriezen of gladheid wordt voorkomen.

De trap is tot stand gekomen door o.m. financiële bijdragen van het Bisdom Roermond en de gemeente Stein die ruimhartig subsidie hebben toegekend. Hiervoor is het kerkbestuur van de parochie St. Martinus zeer erkentelijk. Behalve een fraaie toegang naar het Kerkplein is de trap ook een mooie en duurzame bijdrage aan de historische waarde van Oud-Stein, waar de trap deel uitmaakt van wandelroutes. We zijn er blij mee!

Bestuursmutaties

Per 1 september jl is door het Bisdom Roermond aan de heer Chris de Rooy – na een periode van 10 jaar – eervol ontslag verleend als secretaris van het kerkbestuur. Hij wordt per die datum opgevolgd door mevr. Carin Hollanders. Het secretariaatsadres is vanaf die datum Assevedostraat 15, 6171 HG Stein. Persoonlijk contact blijft op het parochiekantoor, de Halstraat 36, Stein,  op maandag, woensdag en vrijdag telkens van 9.00 u tot 11.00 u. Ook kan een telefonische afspraak worden gemaakt met een van de bestuursleden of met een van de pastores, tel. 046-4331674.

Vrijwilligers gezocht

Op dit moment zijn er vele vrijwilligers werkzaam voor de parochie. Het kerkbestuur is daar heel erg dankbaar voor. Maar ook onder het vrijwilligerskorps slaat de vergrijzing toe en wordt het aantal steeds minder. Er moet steeds meer een beroep worden gedaan op dezelfde mensen. Zoekt u een gezellig tijdverdrijf, eventueel samen met anderen? Dan is dit misschien iets voor u! Voor allerlei kleine kluswerkzaamheden (bijvoorbeeld geringe reparaties, tuinonderhoud rondom de kerk)  is het kerkbestuur op zoek naar enthousiaste en handige vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich melden op het parochiekantoor, telefonisch  046-4331674 of per email: h.martinusstein@kpnmail.nl.

Hallo bezoeker.

We heten u hartelijk welkom bij het submenu van de RK Kerkencluster, die gaat over het wel en wee van de H. Martinusparochie. Op dit gedeelte van de website “de home-pagina” ziet u altijd de meest recente berichtgeving, allerlei weetjes, wat er speelt in de parochie. Verder zullen we u in de diverse onderdelen van het submenu voorzien van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot een toekomstgericht beleidsplan, berichten over de meest belangrijke kerkbestuursbesluiten en de bouwkundige situatie van ons monumentale kerkgebouw. Bij sommige onderdelen kunt u ook een reactie geven door in het tekstballonnetje te klikken.

Wilt u niet zoeken en er snel naar toe? Dan kunt u klikken op onderstaande linken.

Toekomstig beleidsplan

Besluiten van het Kerkbestuur

Onderhoudszaken