WAT IS HET DOEL VAN DE VASTENACTIE DIT JAAR?

Ieder jaar opnieuw kiest de Bisschoppelijke Vastenactie een doel waar we geld voor samenbrengen. Het gaat altijd om projecten die het mogelijk maken de kwaliteit van het leven van mensen in de Derde Wereld te verbeteren. Centraal staat daarbij het uitgangspunt dat onze hulp erop gericht is dat degenen, die geholpen worden, zichzelf leren helpen. ‘Je moet mensen geen vis sturen, maar helpen hen te leren vissen!‘, zo wordt dat uitgangspunt vaak omschreven.
Dit jaar is gekozen voor een aantal projecten in Zimbabwe, een land dat we vroeger onder de naam Rhodesië kenden. In 1980 werd het land onafhankelijk van Groot-Brittanië. Het hele land wordt omgeven door Zuid Afrika. De keuze voor de projecten van dit jaar heeft ook te maken met de klimaatveranderingen. Vaak worden juist de armere landen het meest getroffen door de klimaatcrisis. De armste mensen zijn vaak de dupe.
Voor Thandekile Ncube en haar gezin is het een dagelijkse en harde strijd om in hun levensonderhoud te voorzien. Thadekile is een jonge weduwe van 31 jaar met twee kinderen: haar dochter
Nomatter is 11 jaar en Forward, haar zoon is 8 jaar. Zij werd weduwe toen haar man Donovan naar Zuid Afrika ging om geld te verdienen voor zijn gezin. Hij overleed daar plotseling aan de gevolgen van Covid-19. Een zware klap. De grootste angst van Thadekile is dat zij zal overlijden door honger en dat er dan niemand meer is om voor haar kinderen te zorgen. Zij leeft voor haar kinderen en doet haar uiterste best om hen te kunnen geven wat ze nodig hebben. Maar dat is een groot probleem omdat de armoede en de honger groot zijn in Zimbabwe. Door een huidziekte kan Thandekile niet in de zon op het land werken. Daarom moet zij op een andere manier geld verdienen voor haar gezin. Zij is een kledingwinkel gestart en verzamelt en verkoopt daarnaast mopane–rupsen. Die rupsen zijn rijk aan eiwitten en in Zimbabwe een populair voedingsmiddel. Ondanks de grote problemen waar zij zich voor gesteld ziet, klinkt er ook een woord van dankbaarheid uit de mond van Thandikele: ‘Het geeft me hoop dat ik nog steeds in leven ben ondanks alles wat we als gezin hebben meegemaakt. Ik bedank de mensen uit Nederland voor alle hulp, stop er alsjeblieft niet mee!‘ Wat gaan we doen om haar te helpen? Om de toegang tot schoon water te verbeteren worden er vier waterpunten aangelegd. Ieder waterpunt kan vijf dorpen van water voorzien. Gemiddeld telt een dorp 20 gezinnen van 4 personen. Door deze waterpunten kan de oogst vergroot worden, zowel om er zelf van te eten als ook om te verkopen. Er worden vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd. De bewoners gaan zelf het onderhoud en de beveiliging van de tuinen verzorgen. Er worden lokale zaden gebruikt en de landbouwtechnieken om te oogsten worden verbeterd. Om de kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen en hun inkomen te vergroten krijgen 20 groepen de beschikking over elk een naaimachine en startmaterialen om kleding te kunnen maken en verkopen. Ook kunnen deze groepen de schooluniformen maken. Kortom:

* We gaan vier waterpunten aanleggen met pomp, zonnepanelen en opslagtanks.* Er worden vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd.
* Er komen trainingen in traditionele en ecologische landbouwtechnieken.
* We organiseren trainingen in het onderhouden en repareren van de pompen.
* 200 mensen leren naaien en hebben materialen ontvangen om te starten.
* 20 groepen hebben een naaimachine ontvangen.
* Vrouwen worden actief betrokken en leren over hun rechten.
In totaal zullen 1360 vrouwen en meisjes en 500 mannen en jongens bij het project betrokken worden. Indirect zullen naar schatting 5600 mensen van het project kunnen profiteren.
Met onze hulp en onze bijdragen kunnen we helpen dat deze mensen in Zimbabwe zichzelf kunnen helpen en een menswaardig bestaan kunnen opbouwen!
WAAR KAN IK HET VASTENACTIE-ZAKJE INLEVEREN? In iedere kerk van ons Parochiecluster is het mogelijk het gevulde Vastenactie-zakje in het daarvoor bestemde offerblok te deponeren. Ook kunt u het zakje in de brievenbus stoppen: de Halstraat 36 Stein; Heisteeg 66 Nieuwdorp en in de Eburonenstraat 14 te Kerensheide. Dank voor uw medewerking.
J.P.Janssen, pr.ass.