Samen bidden in de Bidweek van de Eenheid

Op maandag 22 januari om 19.00 uur komen we samen met de Protestantse Gemeente Maas – en Beekdal om te bidden voor de Eenheid van de Christenen. U bent van harte
uitgenodigd om mee te bidden.
Tijdens de Bidweek van 2023 was de Protestantse Gemeente te gast in de dagkapel van de kerk van Nieuwdorp, waar we samen gebeden hebben. Na de dienst hebben we elkaar ontmoet bij een kop koffie of thee om nader met elkaar kennis te maken. We hebben zo weer de draad van samen bidden opgenomen die door de corona pandemie noodzakelijk was verbroken.
Dit jaar zijn wij als parochiecluster te gast bij de Protestantse Gemeente in het Protestantse Kerkje in Urmond.
Het is een goed gebruik om naast het overleg en het zoeken naar de eenheid door de Kerkleiders, dat wij ook aan de basis elkaar opzoeken om samen te bidden dat die Eenheid van de Christenen werkelijkheid mag worden.
We willen u van harte uitnodigen om met ons mee te komen bidden en om elkaar te ontmoeten. Weet u dus welkom op maandag 22 januari 2024, 19.00 uur in het Protestantse Kerkje van Urmond.
Ds. Jolien Leeffers, pastoor Schwillens en pastoor Janssen zullen voorgaan in deze dienst van gebed.
J.P. Janssen, pr. ass.