Groepsgesprekken over de Goede Week


Het is gebruikelijk in ons parochiecluster om in het voorjaar en het najaar groepsgesprekken aan te bieden om ons gelovige leven te verdiepen. In het najaar van 2023 hebben
we stilgestaan bij pelgrimeren en aandacht geschonken aan drie grote bedevaartsoorden: Lourdes, Fatima en Banneux.
Deze gesprekken werden door de deelnemers hoog op prijs gesteld en gewaardeerd met een 8,7.
We starten dit voorjaar weer met een nieuwe serie van drie gespreksbijeenkomsten.
Dit keer staan we stil bij de vieringen van de Goede Week.
Op woensdag 21 februari bespreken we de viering van Witte Donderdag; op woensdag 6 maart de viering van Goede Vrijdag en op woensdag 20 maart staat de viering van de Paaswake op de agenda. De bijeenkomsten worden gehouden in Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergenkenstraat. We beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur.
Voor de goede gang van zaken is het nodig om zich vooraf aan te melden bij:
Pastoor R. Schwillens, Heisteeg 66, tel. 046-4331328,  pastoorschwillens@gmail.com of
Pastoor J.P. Janssen, Eburonenstraat 14, tel. 046-4331200, janssen. janpieter@gmail.com of
Parochiekantoor Parochiecluster Stein, De Halstraat 36, tel. 046-4331674 h.martinusstein@kpnmail.nl
J.P. Janssen, pr.ass