Op de drempel

We staan op de drempel. We hebben het jaar 2023 afgesloten en een begin gemaakt met het nieuwe jaar 2024. Op een rustig moment hebben we nog eens teruggekeken en bij de jaarwisseling elkaar een goede en gelukkige toekomst gewenst.
Naast alle persoonlijke wederwaardigheden zijn er ook gebeurtenissen in ons parochiecluster geweest, waar we niet zo gemakkelijk aan terugdenken.
Aandacht wil ik daarom schenken aan onze inzet voor de Missie, voor de Wereldkerk.
Er zijn ieder jaar een aantal bijzondere collectes die we niet zomaar voorbij willen laten gaan: de Vastenactie; de Week voor de Nederlandse Missionaris; de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) en Wereldmissiedag.
Ook in het jaar 2023 hebben we hier zorg en aandacht aan besteed en mochten we uw gaven doorsturen. Ik vind het belangrijk u te melden hoe uw gaven worden besteed. Eerder hebben we al gemeld hoe we met de Vastenactie mensen hebben kunnen helpen hun bestaan menswaardig te maken. Hoe kinderen een toekomst kregen door goed onderwijs heeft de MIVA laten zien. Ellen en Servaes werken als Nederlandse missionarissen al meer dan 40 jaar in Venezuela aan rechtvaardigheid en solidariteit. Ellen is onlangs ziek geworden en moest met Servaes terugkeren naar Nederland. Dankzij de collecte met Pinksteren voor de Nederlandse Missionarissen kon de ziektekostenverzekering betaald worden. Daardoor krijgt zij hier nu de medische zorg die ze nodig heeft.
Al deze voorbeelden laten zien dat onze gaven goed besteed worden en meer zijn dan een druppel op een gloeiende plaat. Je zou maar ziek zijn en geen geld hebben om hulp te krijgen. Mogen we met datzelfde vooruitzicht 2024 beginnen?
Onze eerste belangstelling gaat uit naar de Vastenactie, die met Aswoensdag begint.
Mogen we op u rekenen om net zoals in 2023 met gulle giften helpende handen te kunnen bieden ?

J.P. Janssen, pr.ass