14 februari: Aswoensdag Start van de Vastenactie

Een aantal gebeurtenissen die we kunnen vieren of waar we aandacht aan mogen schenken, vallen dit jaar samen op 14 februari.
Allereerst kunnen we feestvieren vanwege Valentijnsdag: de dag van de vriendschap! Maar misschien komt die viering dit jaar wel iets in het gedrang omdat we ook Aswoensdag gedenken. Het is de dag van ‘het askruisjes halen’ en van het haringen verorberen. De dag ook om terug te kijken op de drie dolle carnavalsdagen!
Op Aswoensdag start ook de Veertigdagentijd en daaraan gekoppeld: de Vastenactie. Een volle agenda op die dag!
De Vastenactie wordt gehouden om wereldwijd met elkaar te delen. Tijdens de carnavals-dagen zal menigeen een rondje gegeven of ontvangen hebben. Het is een teken dat je wilt delen met elkaar. En op sommige plaatsen wordt vanaf de Prinsenwagen het snoep met gulle hand gestrooid en worden de paraplu’s omgekeerd om het gestrooide op te vangen. Ook daarin brengen we tot uitdrukking dat we willen delen.
Wereldwijd willen we delen in de Vastenactie. We willen zelf wat minderen om de ander, die het minder heeft, te laten delen in de overvloed. Delen wil zeggen dat je je verbonden voelt en wilt voelen als mens met degenen die elders een menswaardig bestaan willen opbouwen. Zo word je van mens medemens!
De Vastentijd is van oudsher de tijd om jezelf wat te ontzeggen. Niet consumeerderen, maar consuminderen. Niet om af te vallen, maar om jezelf op dieet te zetten, omwille van de ander in de Derde Wereld, die het minder heeft.

WE HOUDEN OOK WEER EEN VASTENACTIE MAALTIJD IN TWEE VORMEN:
We komen op maandag 11 maart om 18.00 uur samen in de sacristie van de kerk van Stein – Nieuwdorp om aan tafel te gaan. Daarnaast is het mogelijk de Vastenactie Maaltijd thuis te ontvangen. Die wordt dan op maandag 11 maart tussen 16.00 en 17.30 uur bezorgd.
Deelname aan de Vastenactie Maaltijd – een sobere maaltijd van soep en brood – kost €5.
Aanmelden is nodig, uiterlijk tot 7 maart. Tevens dient u aan te geven voor welke vorm u kiest: samen komen of aan huis bezorgen. Aanmelden kan bij:
Pastoor Schwillens, tel. 046-4331328, pastoorschwillens@gmail.com of
Pastoor Janssen, tel. 046-4331200, janssen.janpieter@gmail.com of
Parochiekantoor, tel. 046-4331674, h.martinusstein@kpnmail.com>>