Toekomstige bestemming kerkgebouw

In december 2013 is n.a.v. de aankomende sluiting van de kerk een burgerinitiatief gestart voor de herbestemming van het kerkgebouw. In februari 2017 is daarvoor de Stichting Wijkcentrum St. Jozef Kerensheide opgericht. De doelstelling was en is gericht op het realiseren van een wijkcentrum en zorggeschikte woningen.

Het wijkcentrum is bedoeld als ontmoetingsplek/buurtcentrum in de wijk. Hierdoor wordt het onder meer voor ouderen mogelijk om langer thuis te blijven wonen, met mogelijkheden voor zorg- en dienstverlening.

In mei 2019 heeft De Stichting aan RO groep Zuid B.V. opdracht gegeven voor de uitvoering van een nieuw herbestemmingsonderzoek. De eerste fase hiervan is inmiddels afgerond. Deze heeft een voorkeursscenario opgeleverd met 12 zorggeschikte woningen en een wijkvoorziening/buurtcentrum voor de Stichting Wijkerenshei. Deze stichting heeft momenteel een tijdelijke wijkvoorziening in het schoolgebouw Kerensheide. De pastorie wordt niet in de herbestemming betrokken en blijft eigendom van het kerkbestuur.

Er wordt nu gestart met fase 2. De kosten hiervan kunnen worden betaald uit de door de gemeenteraad toegekende bijdrage. In deze fase wordt onder meer een investeerder geselecteerd. Dit moet door middel van een officiƫle aanbesteding. De RO-groep gaat hier samen met de Stichting wijkcentrum St. Jozef Kerensheide aan werken.

Voor vragen kunt u terecht bij Cor Gabriels, tel. 06 – 15 49 92 66.