Historie St. Jozefkerk

Ontstaan van parochie en kerkgebouw.

Rond 1900 bestond de Kerenshei, zo genoemd naar de familie Kerens die in een grote boerderij “de Kerenshof “woonde, voornamelijk uit bos, weiden en akkerland. De plaatselijke bevolking voorzag in haar eerste levensbehoefte uit de opbrengsten uit veeteelt en akkerbouw. Omdat dit niet voldoende was om de vaak grote gezinnen volledig in hun eigen behoefte te voorzien, trok men buiten het zaai- en oogstseizoen naar Duitsland om daar als “brikkenbekker” aan de slag te gaan.

Met de komst van de staatsmijn Maurits kwam er een grote verandering op gang. De mijnindustrie met al haar nevenactiviteiten bood aan vele mensen goed betaald werk. Niet alleen aan de plaatselijke bevolking maar ook aan duizenden die uit het hele land vandaan kwamen. Aan deze moest woonruimte geboden worden en dorpen en steden groeiden en er kwam zelfs een nieuw dorp bij, Kerensheide, nu bekend als de oude Kerenshei.

Bestuurlijk behoorde Kerensheide tot de gemeenten Beek, Geleen en Stein. Voor de eucahristievieringen waren de mensen aangewezen op de parochies van Stein en Lutterade. Na enige tijd ontstond de behoefte aan een eigen parochie. Samen met de kerkbesturen van Lutterade en Stein zocht het bisdom naar een passende oplossing. Gezien de expansiedrift van DSM kon deze parochie niet gevestigd worden in de oude Kerensheide. De meest geschikte plek werd gevonden aan de rand van het Steinerbos. Deze plaats kreeg de naam “Nieuw Kerensheide”. Bij een parochie hoort uiteraard een kerkgebouw. Op 16 mei 1936 werd kapelaan Geurts van de parochie Lutterade benoemd tot bouwpastoor in Kerensheide. Hij had de nodige ervaring opgedaan bij de vergroting van de kerk in Peij en had de bouw van de kerk in Lutterade mee gemaakt. Tot hij een woning aan de Graetheidelaan kreeg toegewezen, bleef hij in Lutterade wonen. Voordat er met de bouwplannen van een kerk werd gestart, men aan de Mauritsweg een jongensschool, de Sint Jozefschool waar Sjeng Gommers hoofd van werd .

Op deze foto ziet u Meester Gommers temidden van zijn leerlingen.

Voor de eucharistievieringen was men nog steeds aangewezen op de parochies in Lutterade en Stein.

Op 27 mei 1938 werd het eerste kerkbestuur benoemd en deze zocht voor de eucharistievieringen binnen de eigen parochie naar een tijdelijke oplossing en die werd gevonden op de zolder van de jongensschool. Deze werd als kerk ingericht en werd in de volksmond “Onze Lieve Heer op Zolder” genoemd. 

Op Eerste Kerstdag 1939 droeg pastoor Geurts er zijn eerste H. Mis op. Pastoor Geurts trok door het hele land om geld in te zamelen voor de bouw van de  nieuw te bouwen kerk. Op de tekentafel  van architect Boosten vorderden de plannen voor de nieuw te bouwen kerk en omdat men inmiddels over enige financiën beschikte kon men ook praktisch aan de slag. Op 28 mei 1940 begon de firma Boonen uit Beek met het bakken van duizenden stenen en de firma “De Valk” uit Echt met het bakken van dakpannen. In mei 1940, toen de Duitsers Nederland binnen vielen, kwamen de voorbereidingen enige tijd stil te liggen. Na enige tijd werden de werkzaamheden weer hervat. Vermeldenswaard is dat van de Sint Martinusparochie uit Stein een schenking werd gedaan van fl. 10.000,00.

Op 12 oktober 1940 om plm. 11.00 uur ging, in aanwezigheid van architect Boosten, aannemer Coppes uit Maastricht en opzichter Andelar, de eerste spade de grond in.

Ondanks de oorlog en schaarste aan materialen vorderde de bouw van de kerk tot maart 1941 redelijk.

Door gebrek aan cement liep men ernstige vertraging op. De bezetter namelijk eiste grote hoeveelheden materialen op die hij nodig had voor het bouwen van bunker en andere verdedigingswerken van de “Atlantikwall”. Op 19 maart 1940, feestdag van Sint Jozef, werd er weer een lading cement geleverd en kon men verder met bouwen.

Op tweede Pinksterdag, 2 juni 1941, werd pastoor Geurts in zijn nieuwe parochie  door de deken van Meerssen geïnstalleerd. Tevens werd op die dag de eerste hoeksteen geplaatst.

De straten rond de in aanbouw zijnde kerk waren nog naamloos. Amateurarcheoloog pater Munsters van het missiehuis MSC Stein gaf een naam aan deze straten. De namen werden gevonden uit de historie van Stein van vlak voor onze jaartelling tot vlak er na. Pastoor Geurts kon op 15 oktober 1941zijn intrek nemen in de inmiddels nieuw gebouwde pastorie. Op 3 juni 1942 werd door de bezetter een algehele bouwstop afgekondigd. Officieel lag ook de bouw van de kerk stil, maar clandestien ging alles gewoon door. Het hoogste punt werd op 17 maart 1943 letterlijk en figuurlijk bereikt. Het kruis werd op de toren geplaatst. Na weken vol spanning en lang wachten, omdat zij maar niet geleverd werd, stond de marmeren altaartafel uit de groeven ten zuiden van Charleroi, op 19 maart  1943, feestdag van Sint Jozef, geheel onverwacht in de kerk.

In de maanden die volgden werd het kerkmeubilair aangeschaft en geïnstalleerd.

Mgr. Lemmens celebreerde op 15 augustus 1943 in de zolderkerk een pontificaal lof en en met deze plechtigheid werd afscheid genomen van de periode “Onze Lieve Heer op Zolder”. Daags erna , 16 augustus 1943, werd de nieuwe kerk door Mgr. Lemmens geconsacreerd en droeg er de eerste H. Mis op. De kerk was nu officieel in gebruik genomen. Er restten echter nog vele werkzaamheden die nog gedaan moesten worden voordat de kerk helemaal voltooid was. Onder andere de mooie muurschildering door Eugene Laudy. 

De geschiedenis hierboven is een beknopte weergave. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn : er zijn er in het kader van het 75-jarig bestaan van de Sint Jozefparochie een tweetal DVD’s uitgegeven.

Het DVD is te koop voor de prijs € 7,50 en is te verkrijgen op het parochiekantoor aan de Halstraat 36 te Stein. Het parochiekantoor is geopend van maandag t.m. vrijdag van 09.00 uur tot 11.00 uur.