Opgeven misintenties

Misintenties kunt u opgeven bij de medewerkers van het parochiekantoor Stein. Dit is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 9.00- 11.00 uur. Het telefoonnummer is: 046-4331674 of email: h.martinusstein@kpnmail.nl. Het geldbedrag kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer: H. Martinus en St. Antonius, Urmond rek.nr.NL35 RABO 0149 2000 72