LANDELIJKE OPBRENGST WERELDMISSIEDAG 2023

Ieder jaar wordt in de maand oktober Wereldmissiedag gehouden en wordt aan de kerkdeur gecollecteerd om de jonge kerken een financiële hand in de rug te houden. Ook in ons parochiecluster wordt die collecte gehouden.
We hebben toen meegeholpen om de jonge kerk in Libanon te steunen.
Pastoor Richard Abi Saleh werkte in Beiroet aan ‘Drama’s en wonderen’, hij stichtte het Huis van Licht en Hoop en er werd gevraagd hulp te bieden aan Syrische vluchtelingen in
de Beka-vallei. Missi – de Pauselijke Missiewerken – publiceerde onlangs de landelijke resultaten van de collecte. Op Wereldmissiedag werd € 90.977 bij elkaar gebracht.
De collecte op Wereldmissiedag voor de Kinderen gaf als resultaat € 25.291 en door donaties werd € 5.297 bijgedragen. Een totale opbrengst van € 191.565.
We willen deze resultaten publiceren om u ook te laten zien dat er verantwoord met uw gaven wordt omgesprongen.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de christenen in Libanon.

J.P. Janssen, pr.ass