Bisschoppelijk decreet onttrekking aan de eredienst

Voor wie het nog niet wist: bij bisschoppelijk decreet is de St. Jozefkerk per 1 september 2017 officieel aan de eredienst onttrokken. Dat wil zeggen, dat er geen diensten meer in de kerk kunnen worden gehouden. Er wordt hard gewerkt om het gebouw voor de toekomst te behouden. 

U kunt de originele brief van de bisschop bekijken door onderstaande links aan te klikken.

Voor bladzijde 1 Klik hier

Voor bladzijde 2 Klik hier