BIJDRAGE VOOR KERKBLAD STEIN

De jaarlijkse kerkblad collecte wordt weer gehouden. In het kerkblad vindt u een eenmalige machtiging met op de achterzijde een toelichting. Wij bevelen ook dit jaar een vrijwillige bijdrage voor ons kerkblad ten zeerste aan. Zoals u weet verschijnt ons kerkblad in de drie parochies Stein, Nieuwdorp en Kerensheide.
Met uw vrijwillige bijdrage vragen wij ook erkenning voor het werk van de vele vrijwilligers en met veel vrijwilligers bedoelen wij de ruim honderd mensen die elke maand zorgen dat het blad bij u in de bus valt.
Hoe kunt u uw bijdrage afdragen? Betaling per bank; gebruik maken van de bijgevoegde incassomachtiging, of per kas: u kunt het geld in een enveloppe stoppen met opschrift Kerkblad 2022, de enveloppe deponeert u in de brievenbus van uw parochiekantoor of op de collecteschaal in de kerk.

Wij willen u al bij voorbaat danken voor uw bijdrage.

KERKDEURCOLLECTE WERELDMISSIEDAG 22–23 OKTOBER 2022

Het jaar dat we nu op de kalender schrijven – 2022 – is voor Missio een jubileumjaar. Missio is de naam voor de Pauselijke Missiewerken. In 1622 richtte Paus Gregorius XV in Rome de Propaganda Fide op. Deze instelling kreeg als doelstelling het herstellen van de eenheid onder de christenen én de verspreiding van het geloof door zorg te dragen voor de missie.
In de loop van de geschiedenis is men altijd meegegroeid met de eisen die de tijd stelde. In 1822 werd door Pauline Jaricot in Lyon een initiatief genomen en zij kwam tot de oprichting van ‘Het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof.’ Een deftige naam voor een goed initiatief om de missie en de missionarissen over de hele wereld te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Zij zette basisgroepen op, die regelmatig samenkwamen om te bidden en waarvan de leden ook wekelijks een kleine financiële bijdrage gaven voor de missie.
Het initiatief kende meteen succes en stimuleerde ook anderen bij te dragen aan het werk van de missionarissen. In 1922 werden een aantal van deze bewegingen samengevoegd onder de naam
‘Pauselijke Missiewerken.’ In 2022 – dit jaar – mogen wij deze jubilea vieren.
Hoe kunnen we dat doen? Misschien wel het beste op de manier waarop altijd gedacht werd áán en gewerkt werd vóór de Missie. In de allereerste plaats door in ons gebed de werkers in de Missie niet te vergeten. Denkend aan de missionarissen, die van hieruit trokken en denkend aan de missionarissen, die uit andere landen naar ons komen. We denken aan de vele jonge priesters en priesterstudenten die zich nu beschikbaar hebben gesteld voor de parochies in ons bisdom. Daarnaast kunnen we de jubilea vieren door onze bijdrage aan de kerk deurcollecte mild te laten zijn. Het is een manier om onze solidariteit uit te drukken met de jonge Kerken in Afrika, Azië en Zuid–Amerika. Laat het een echte jubileumgift zijn, voor zover de portemonnee het toelaat! J.P.Janssen, pr.ass.

Nieuws over Bisschop Harrie Smeets.

Bisschop Harrie Smeets is afgelopen maanden met chemokuren behandeld tegen de hersentumor, waaraan hij lijdt. Deze behandeling slaat aan, waardoor de groei van de tumor niet gestopt, maar wel afgeremd wordt.
De bisschop voelt zich onder de gegeven omstandigheden redelijk goed.
Zo is hij in staat geweest om zelf de gebruikelijke boodschap aan de gelovigen bij gelegenheid van het einde van het jaar te schrijven. Deze werd in het weekeinde van 20/21 november in alle kerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.

Mgr. Smeets moest eind mei plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat hij een hersentumor heeft. Als gevolg daarvan raakte hij gedeeltelijk verlamd. De bisschop verplaatst zich nog steeds in een rolstoel, maar de medicijnen die hij krijgt zorgen ervoor dat hij iets mobieler is. Hoewel de situatie nog steeds fragiel is, is de bisschop erg dankbaar dat zijn bewegingsvrijheid groter is geworden. Voor zover zijn situatie dat toestaat, bezoekt Mgr. Smeets elke dag de eucharistieviering in de Munsterkerk in Roermond. In het weekeinde probeert hij steeds in een van de dekenaten bij een zondagsviering aanwezig te zijn.

Het ontstaan van de kerk in Nieuwdorp

De omroep Lokaal Stein heeft een aansprekende rapportage gemaakt over het ontstaan van de Kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwdorp.

Clusterbestuurslid Henk van Mulken leidt u als een ware gids door het prachtige gebouw. Voice-over is van Peter Eijkenboom.

Als u  de 11 minuten durende film wilt zien dan gelieve u te klikken op deze link.

 

Kerkschatten

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum.
Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen, zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken, die bidden voor en namens anderen.
Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.

 

Bedevaart naar Lourdes

‘Gaat u mee?’ Dat wil ik u vragen. Enkele parochianen hebben al aangegeven dat ze mee willen gaan op Bedevaart naar Lourdes. Misschien heeft U ook wel interesse om met ons mee te gaan.
De bedevaart wordt gehouden van 8 – 13 mei 2022. We reizen samen met de Limburgse Bedevaart en het Huis voor de Pelgrim in Maastricht verzorgt onze reis. De mogelijkheid bestaat om met het vliegtuig te reizen, maar ook is een busreis mogelijk. Het vliegtuig vertrekt vanaf Maastricht Aachen Airport.
Wilt U meer informatie dan kunt U dat even laten weten aan pastoor J. P. Janssen, telefoon 4331200. Er is ook een brochure beschikbaar waarin alle informatie te vinden is.
Voor degenen die belangstelling hebben wordt een informatiebijeenkomst gehouden, als de omstandigheden dat toelaten. Laat daarom even weten als u belangstelling voor deze bedevaart hebt. Fijn als u mee wil gaan om samen Maria in de Grot van Lourdes te bezoeken.

J.P. Janssen, pr

 

Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek

Kerken hebben de potentie nog steeds een spilfunctie te vervullen en veelbetekenend te zijn, door barmhartigheid te tonen aan de samenleving. HiP (Hulp in Praktijk) is een telefonische helpdesk, die hulpvraag en aanbod bij elkaar brengt en op die manier kerken ondersteunt bij het bieden van praktische hulp, die relevant is voor de maatschappij. Hun visie is: Geloven in de kracht van de kerk. HiP stimuleert, ondersteunt en faciliteert de lokale kerken. HiP WM is momenteel actief in de plaatsen Sittard, Geleen, Beek,  Grevenbicht, Buchten, Holtum, Obbicht, Hulsberg en ook in onze parochiecluster van Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Urmond en Berg.  Hebt u dringend hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de HELPDESK 046 426 27 27.

Bent u geïnteresseerd in wat de Helpdesk allemaal doet, dan kunt u onderstaande presentatie downloaden, door te klikken op PPP HIP WM 

Wilt u nog meer meer weten en naar de website van HiP WM gaan, klik dan op deze Link

Invoering AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De Rooms-Katholieke Kerk gaat binnen de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming een bijzondere positie innemen. Op dit moment wordt er landelijk hard gewerkt om het huidige Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies uit 2006 aan te passen aan de AVG. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de kern van elk privacy-beleid. Ook wij garanderen bescherming van de privacy. Alle parochies verwerken persoonsgegevens van parochianen zo veel mogelijk in de beveiligde digitale omgeving van de R.-K. ledenadministratie. Als persoonsgegevens buiten de beveiligde digitale omgeving worden verwerkt (bijvoorbeeld met een uitdraai van een adressenlijst of het versturen van een adressenlijst per e-mail) dan mogen deze persoonsgegevens door de ontvanger alléén worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij zullen nooit gegevens doorgeven aan instanties of personen buiten de R.K. Kerk in Nederland. Het verwerken van persoonsgegevens van leden (bijvoorbeeld adreswijziging of wijziging gezinssamenstelling)van de R.K. Kerk is wel toegestaan. De parochie heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar leden met het oog op:
a) een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
Als iemand lid is van de R.K. Kerk, dan is van de betrokkene geen toestemming nodig als de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op bovengenoemde doelen. Wij zullen nooit gebruik maken van persoonsgegevens voor een activiteit die niet door de parochie zelf wordt georganiseerd. Dit is wettelijk ook niet toegestaan.  Het verwijderen van persoonsgegevens is  wel mogelijk binnen de regels van het kerkelijk recht. De zogenaamde privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht voor de kerkbesturen, zoals vastgelegd in de AVG. Wij moeten namelijk transparant zijn over hoe we met uw geregistreerde gegevens zullen omgaan en hoe we deze verwerken. Voor het zien van het model- privacyverklaring kunt u hier klikken.

Over de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de AVG houden wij u uiteraard op de hoogte.

Parochies op facebook

Beste parochiaan,

U kunt actueel nieuws van de parochiecluster ook vinden op facebook. 

Druk op onderstaand icoontje en u wordt automatisch naar facebook gelinkt. U dient natuurlijk wel een eigen account op facebook te hebben.

Wanneer u op de facebookpagina bent en u drukt op  ‘Vind ik leuk’,  dan wordt u in de toekomst automatisch op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen.