Kerkdeurcollecte ‘week Nederlandse missionaris’

Er zijn een aantal collecten in onze kerken, die jaarlijks om aandacht vragen. Zo ook de collecte voor de Nederlandse Missionaris, die ieder jaar gehouden wordt in het weekend van Pinksteren.
De opbrengst van deze collecte heeft een dubbel doel: Missionarissen worden geholpen bij het van de grond krijgen van projecten in de missie én er wordt bijgedragen in de kosten die missionarissen maken wanneer ze met verlof in ons land zijn. Om dat verlof mogelijk te maken en om een beetje vakantie te kunnen houden moet het niet zo zijn dat je daarvoor je hand bij familie of kennissen op moet houden. Ook is het nodig dat er een ziektekostenverzekering is wanneer de werkers in de Derde Wereld in ons land zijn.
Pater André Schaminée die in Ghana werkt ontving in 2021 een bijdrage en hij schrijft:
‘Gisteren ontving ik uw zeer welkome brief, waarin u mij schreef over de toegekende aanvullende vakantietoelage voor de tijd dat ik op vakantie in Nederland ben. Uiteraard ben ik erg ingenomen met dit steuntje in de rug, want een deel van de vakantie bestaat nu eenmaal in het rondreizen om familie en vrienden te bezoeken. Ik dank u en alle medewerkers voor het mooie werk dat u blijft doen voor de goede zaak! ‘Van harte wordt deze collecte bij u aanbevolen.

Vastenactie: U doet toch mee?


In alle kerken van ons parochiecluster staan de grote bussen klaar om uw gave voor de Vastenactie te ontvangen. Ook zijn er nog de bekende zakjes aanwezig om uw gift in te
stoppen.

U kunt de vastenzakjes nog inleveren tot en met zondag 24 april!

‘Je land is je leven!’ is het motto dit jaar. We willen helpen de rechten van de bewerkers van de landbouwgrond te beschermen tegen onteigening van grote bedrijven of overheden, die
alleen maar oog hebben voor hun eigen gewin. We komen op voor de rechten van de zwakken.

Kom op; Doe mee!

Voedselinzameling voor de Voedselbank.

De parochies van Stein, Berg aan de Maas en Urmond gebruiken de vastentijd om lang houdbare producten in te zamelen voor het uitdeelpunt van de voedselbank van Stein, want ook binnen de
gemeente Stein komt armoede voor! Dit is heel vaak verborgen armoede. Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin.
Met Pasen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden. Een tijd van bezinning, familie, samen zijn en DELEN!! Denk aan de mensen die geen volwaardig paasdiner op tafel kunnen zetten, en niet de mogelijkheid hebben om lekker uit eten te gaan!
Alle langdurige houdbare producten zijn welkom.
Wanneer en waar kunt u het brengen?
– Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein, t/m 8 april op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur.
– In de parochiekerk van Nieuwdorp t/m 9 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 19.15 uur.
– In de parochiekerk van Stein t/m 10 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 11.00 uur, maar ook op woensdagavond van 18.00 -19.30 uur.
– In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 9 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 18.00 uur of vrijdagavond van 18.30 uur.
– In de parochiekerk van Urmond t/m 10 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 9.30 uur of op de dinsdagavond van 18.30- 19.30 uur.

Vastenactie Maaltijd 2022

Bij de voorbereiding van de Vastenactie Maaltijd is het nog niet duidelijk of we daadwerkelijk bij elkaar kunnen komen om samen te eten.
Daarom hebben we besloten de vorm van 2021 te herhalen en opnieuw te kiezen voor een POP – UP VASTENACTIE MAALTIJD 2022.
U kunt zich voor deze soep-maaltijd aanmelden en op maandag 28 maart a.s. tussen 16.00 en 18.00 uur wordt de maaltijd bij u aan huis bezorgd.
De kosten bedragen weer 5,00 euro per maaltijd, dankzij de toegezegde sponsoring.
In het maartnummer van ons parochieblad vindt u meer gegevens en ook de adressen waar u zich kunt aanmelden.
J.P. Janssen, pr.ass.

Data Eerste H. Communie 2022

De data van de Eerste Heilige  Communie in 2022 zijn bekend:

  • Berg a/d Maas 29 mei 2022 om 9.30 uur H. Michaelkerk
  • Stein-Nieuwdorp 5 juni 2022 om 9.30 uur kerk O.L.Vr. Hulp der Christenen

Nieuws over Bisschop Harrie Smeets.

Bisschop Harrie Smeets is afgelopen maanden met chemokuren behandeld tegen de hersentumor, waaraan hij lijdt. Deze behandeling slaat aan, waardoor de groei van de tumor niet gestopt, maar wel afgeremd wordt.
De bisschop voelt zich onder de gegeven omstandigheden redelijk goed.
Zo is hij in staat geweest om zelf de gebruikelijke boodschap aan de gelovigen bij gelegenheid van het einde van het jaar te schrijven. Deze werd in het weekeinde van 20/21 november in alle kerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.

Mgr. Smeets moest eind mei plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat hij een hersentumor heeft. Als gevolg daarvan raakte hij gedeeltelijk verlamd. De bisschop verplaatst zich nog steeds in een rolstoel, maar de medicijnen die hij krijgt zorgen ervoor dat hij iets mobieler is. Hoewel de situatie nog steeds fragiel is, is de bisschop erg dankbaar dat zijn bewegingsvrijheid groter is geworden. Voor zover zijn situatie dat toestaat, bezoekt Mgr. Smeets elke dag de eucharistieviering in de Munsterkerk in Roermond. In het weekeinde probeert hij steeds in een van de dekenaten bij een zondagsviering aanwezig te zijn.

Het ontstaan van de kerk in Nieuwdorp

De omroep Lokaal Stein heeft een aansprekende rapportage gemaakt over het ontstaan van de Kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwdorp.

Clusterbestuurslid Henk van Mulken leidt u als een ware gids door het prachtige gebouw. Voice-over is van Peter Eijkenboom.

Als u  de 11 minuten durende film wilt zien dan gelieve u te klikken op deze link.

 

Kerkschatten

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum.
Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen, zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken, die bidden voor en namens anderen.
Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.

 

Bedevaart naar Lourdes

‘Gaat u mee?’ Dat wil ik u vragen. Enkele parochianen hebben al aangegeven dat ze mee willen gaan op Bedevaart naar Lourdes. Misschien heeft U ook wel interesse om met ons mee te gaan.
De bedevaart wordt gehouden van 8 – 13 mei 2022. We reizen samen met de Limburgse Bedevaart en het Huis voor de Pelgrim in Maastricht verzorgt onze reis. De mogelijkheid bestaat om met het vliegtuig te reizen, maar ook is een busreis mogelijk. Het vliegtuig vertrekt vanaf Maastricht Aachen Airport.
Wilt U meer informatie dan kunt U dat even laten weten aan pastoor J. P. Janssen, telefoon 4331200. Er is ook een brochure beschikbaar waarin alle informatie te vinden is.
Voor degenen die belangstelling hebben wordt een informatiebijeenkomst gehouden, als de omstandigheden dat toelaten. Laat daarom even weten als u belangstelling voor deze bedevaart hebt. Fijn als u mee wil gaan om samen Maria in de Grot van Lourdes te bezoeken.

J.P. Janssen, pr

 

Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek

Kerken hebben de potentie nog steeds een spilfunctie te vervullen en veelbetekenend te zijn, door barmhartigheid te tonen aan de samenleving. HiP (Hulp in Praktijk) is een telefonische helpdesk, die hulpvraag en aanbod bij elkaar brengt en op die manier kerken ondersteunt bij het bieden van praktische hulp, die relevant is voor de maatschappij. Hun visie is: Geloven in de kracht van de kerk. HiP stimuleert, ondersteunt en faciliteert de lokale kerken. HiP WM is momenteel actief in de plaatsen Sittard, Geleen, Beek,  Grevenbicht, Buchten, Holtum, Obbicht, Hulsberg en ook in onze parochiecluster van Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Urmond en Berg.  Hebt u dringend hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de HELPDESK 046 426 27 27.

Bent u geïnteresseerd in wat de Helpdesk allemaal doet, dan kunt u onderstaande presentatie downloaden, door te klikken op PPP HIP WM 

Wilt u nog meer meer weten en naar de website van HiP WM gaan, klik dan op deze Link