Fotorapportage motorzegening

Op zondag 2 april jongstleden zegende pastoor J-P Janssen de motoren bij de Verkeersschool Osseforth, Businesspark Elsloo, zodat ze tijdens de zomermaanden goed en verkeersveilig hun weg kunnen vinden.

JAARLIJKSE PINKSTERCOLLECTE: VOOR ONZE NEDERLANDSE MISSIONARISSEN


Met Pinksteren wordt jaarlijks de kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen gehouden.
Daarmee kunnen we een steuntje in de rug voor onze missionarissen en missionaire werkers zijn. De collecte maakt het mogelijk dat er wat vakantiegeld beschikbaar is voor hun verlof, maar ook om tijdens dat verlof de kosten te betalen van de ziektekostenverzekering, de bijdrage voor de AOW en de mogelijkheid om hier nog wat bijscholing te ontvangen.
Die steun is hard nodig. Om een voorbeeld te geven: Pater Dick Zwarthoed, Salesiaan, lag met malaria in het ziekenhuis van de Congolese stad Lubumbashi. In het ziekenhuis hadden ze niet de apparatuur om hem verder te helpen. ‘Er stonden vier artsen om mijn bed en zij vroegen mij of ik snel naar Europa kon gaan voor verdere behandeling’. Ook Missionair werker Colinda Janssen, uitgezonden door de Sociëteit van Afrikaanse Missiën (SMA) vanuit Cadier en Keer (zie foto boven) heeft zich jarenlang in Liberia ingezet op de missiepost van de SMA. Daarbij ontving zij steun vanuit de Pinkstercollecte voor de Nederlandse Missionarissen. Liberia is één van de armste landen waar de mensen nog lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog en de ebola-crisis.
Toen in maart de coronaepidemie uitbrak was dat ook daar voelbaar en stegen de voedselprijzen dramatisch en kwam er een tekort aan brandstof. Met het laatste vliegtuig kwam Colinda terug naar Nederland. ‘Tijdelijk!’ benadrukt de 51 jarige.
We kunnen voor hen en voor de vele andere missionarissen en missionair werkers een steuntje in de rug zijn. Wilt u daar aan denken bij de kerkdeurcollecte met Pinksteren?
Dank ! J.P. Janssen, pr.ass.

Een bijzondere viering op 31 mei 2023

Op 31 mei a.s. bidden we bij de Kapel van Maria in de Nood de rozenkrans en vieren we de eucharistie voor een heel speciale intentie.
Vanuit het Vaticaan is het verzoek gekomen aan alle verantwoordelijken van Maria
– heiligdommen om juist op die dag de voorspraak van Onze Lieve Vrouw te vragen voor het welslagen van de Bisschoppensynode, die in oktober 2023 in Rome wordt gehouden. Deze synode – een speciale vergadering van de bisschoppen wereldwijd – heeft als onderwerp: De gedeelde verantwoordelijkheid van alle gelovigen voor de Kerk van Jezus Christus. De synode wordt in drie fases gehouden.
– De eerste fase was op plaatselijk vlak. We hebben ook in onze samenwerkende parochies ons oor te luisteren gelegd en de antwoorden op de vragen van de synode doorgestuurd naar het bisdom.
– De tweede fase – die onlangs afgesloten werd – was de continentale fase. Van ieder continent van de wereld kwamen vertegenwoordigers samen om de resultaten van de basisgesprekken met elkaar te bespreken. Deze gesprekken vonden voor Europa plaats in Praag.
– De derde fase – die uit twee delen bestaat – wordt in Rome gehouden bij de bijzondere Bisschoppensynode in oktober 2023. Voor het welslagen van deze synode wordt ons gebed gevraagd en de bijzondere voorspraak van Onze Lieve Vrouw.
Bij de viering op 31 mei – het feest van Maria’s bezoek aan haar nicht Elisabeth – willen we samenkomen bij de Kapel van Maria in de Nood om samen de rozenkrans te bidden (18.45 uur) en de
eucharistie te vieren (19.00 uur) voor het welslagen van de Bisschoppen-synode.
J.P. Janssen, pr.ass

OPBRENGST VASTENACTIE – Om trots op te zijn!

Met Beloken Pasen hebben we de Vastenactie 2023 afgesloten.Op het resultaat van de actie mogen we met recht en reden trots zijn.
Samen brachten we € 3.271,60 bij elkaar voor de projecten in Zuid Soedan.
Ondanks het feit dat alles duurder is geworden en we de krapte ook in onze beurs voelen, is dat geen reden geweest om niet royaal te geven en de vluchtelingen in Zuid-Soedan echt een handje te helpen in eigen land een nieuw bestaan op te bouwen. Uiteraard zijn we daar erg dankbaar voor.
Het bij elkaar gebrachte bedrag is als volgt samengesteld:

  • Vastenactiemaaltijd € 1.088,00  
  • Stein – Nieuwdorp € 309,70
  • Oud Stein – Kerensheide € 1.393,50 
  • Urmond € 290,40
  • Berg aan de Maas € 190,00
  • Totaal € 3.271,60

De opbrengst in 2021 was: € 2.552,80. In 2022: € 3.108,32.
Heel hartelijk bedanken we alle milde gevers. We mogen trots op dit resultaat zijn.
J.P.Janssen, pr.ass. , Parochiecluster Stein.

VRIJWILLIGERS gevraagd voor verspreiden Kerkblad in Oud-Stein


Voor het verspreiden van het Kerkblad tijdens ziekte of vakantie van vaste medewerkers zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers.
Heb je interesse, meld je dan aan tijdens kantooruren van het parochiekantoor te Stein, tel. 046-4331674, geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 – 11.00 uur.

Nieuws over Bisschop Harrie Smeets.

De chemokuren waarmee bisschop Harrie Smeets van Roermond afgelopen anderhalf jaar aan een hersentumor werd behandeld, zijn gestopt. Hoewel de groei van de eerste tumor geruime tijdgeremd kon worden, heeft zich inmiddels een kleinere tweede tumor ontwikkeld. Deze bleek ondanks een aantal bestralingen niet meer zonder risico’s behandelbaar.
Begin januari hebben de artsen daarom in overleg met de bisschop moeten beslissen om de resterende twee chemokuren stop te zetten. Mgr. Smeets is dankbaar voor het gebed en de vele andere blijken van steun die hij sinds het begin van zijn ziekte heeft mogen ontvangen. Hij roept iedereen op om in hun gebeden ook alle andere zieken te blijven gedenken.

Het ontstaan van de kerk in Nieuwdorp

De omroep Lokaal Stein heeft een aansprekende rapportage gemaakt over het ontstaan van de Kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwdorp.

Clusterbestuurslid Henk van Mulken leidt u als een ware gids door het prachtige gebouw. Voice-over is van Peter Eijkenboom.

Als u  de 11 minuten durende film wilt zien dan gelieve u te klikken op deze link.

 

Kerkschatten

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum.
Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen, zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken, die bidden voor en namens anderen.
Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.

 

Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek

Kerken hebben de potentie nog steeds een spilfunctie te vervullen en veelbetekenend te zijn, door barmhartigheid te tonen aan de samenleving. HiP (Hulp in Praktijk) is een telefonische helpdesk, die hulpvraag en aanbod bij elkaar brengt en op die manier kerken ondersteunt bij het bieden van praktische hulp, die relevant is voor de maatschappij. Hun visie is: Geloven in de kracht van de kerk. HiP stimuleert, ondersteunt en faciliteert de lokale kerken. HiP WM is momenteel actief in de plaatsen Sittard, Geleen, Beek,  Grevenbicht, Buchten, Holtum, Obbicht, Hulsberg en ook in onze parochiecluster van Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Urmond en Berg.  Hebt u dringend hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de HELPDESK 046 426 27 27.

Bent u geïnteresseerd in wat de Helpdesk allemaal doet, dan kunt u onderstaande presentatie downloaden, door te klikken op PPP HIP WM 

Wilt u nog meer meer weten en naar de website van HiP WM gaan, klik dan op deze Link