Interview met onze pastoor

Onlangs is onze pastoor door de burgemeester gevraagd om ambassadeur van de gemeente Stein in de maand april te zijn. 

Er is een film opgenomen en in de winkels ligt het blad ‘De Maaskentjer’. 

Lees ook de Maaskentjer

 

 

 

 

Passiespelen Tegelen 2021 uitgesteld

Home - Passiespelen Tegelen

Repetities Passiespelen weer hervat

De repetities voor de Passiespelen Tegelen zijn onlangs weer hervat. De organisatie hoopt dat de voorstelling over het lijden van Christus deze zomer alsnog een aantal keren uitgevoerd kan worden. Aanvankelijk zou de 21e editie van de Passiespelen vorig jaar zomer al te zien zijn, maar vanwege de coronapandemie werd de première uitgesteld tot 18 april van dit jaar. Maar ook die datum is losgelaten. “Na twee keer uitstel hopen wij dat ‘drie maal scheepsrecht’ is,” zo laat de organisatie weten.

Op 19 maart zijn de repetities voor de Passiespelen weer begonnen. Ook wordt er achter de schermen de laatste hand gelegd aan het decor en de kostuums. “Wat voelt het fijn om weer aan de slag te zijn. We zetten koers om deze zomer te kunnen spelen. De meest actuele informatie over de Passiespelen is steeds te vinden op de website van de Passiespelen.

Op zondag 18 april is op NPO2 bij de KRO-NCRV wel een interview met bisschop Harrie Smeets te zien dat in het openluchttheater De Doolhof in het decor van de Passiespelen is opgenomen. In het programma Geloofsgesprek praat de bisschop dan met Leo Fijen over de impact van corona op kerkelijke evenementen en het geloofsleven van mensen.

website:  www.passiespelen.nl 

100e geboortedag zieners van Banneux

Heiligdom van de Maagd der Armen BanneuxDe datum 25 maart staat natuurlijk bekend als het feest van Maria Boodschap. Maar het is ook de geboortedatum van Mariette Beco, het meisje dat in 1933 op 11-jarige leeftijd in Banneux Maria ontmoette. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat ze werd geboren. Later dit jaar is het tien jaar geleden dat ze overleed. Na de verschijning van Maria aan Mariette Beco ontwikkelde Banneux zich tot een bekend Mariabedevaartsoord.

Mariette Beco was de oudste in een groot en arm gezin. In januari 1933 zag ze vlakbij haar ouderlijk huis in Banneux een ‘mooie dame’, die zichzelf de ‘Maagd der armen’ noemde. Ze wees ook een bron aan en vroeg om de bouw van een kapel. In totaal zou Maria zeven keer aan Mariette Beco verschijnen. In 1949 werden de verschijningen door het bisdom Luik erkend en in 1952 door het Vaticaan. Na de verschijningen leidde Mariette Beco een rustig leven op de achtergrond. Ze bleef altijd in de buurt van Banneux wonen, stichtte een gezin en kwam regelmatig bij de bron bidden. in 2011 is ze op 90-jarige leeftijd overleden.

De organisatie Caritas Banneux Bisdom Roermond organiseert in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim regelmatig bedevaarten naar Banneux. Dit jaar staat er een dagtocht gepland op 4 oktober en een meerdaagse bedevaart (triduüm) van 1 t/m 5 oktober. Kijk voor meer informatie hierover op www.huisvoordepelgrim.nl

Lourdes - Huis voor de Pelgrim - Limburgse Bedevaarten - NLZ-Bedvaarten

Vastenboodschap van de Bisschop 2021

Bisschop Smeets in Vastenbrief: ‘Quarantaine kan ons dichter bij God brengen’

“Quarantaine brengt het menszijn terug naar de essentie: ze confronteert ons met onszelf en onze driften, maar ook met onze vrijheid om Gods genade te ontvangen.” Dat schrijft bisschop Harrie Smeets van Roermond in zijn Vastenboodschap, die dit weekeinde in de alle kerken in Limburg wordt voorgelezen of gepubliceerd.

De bisschop verbindt de Bijbelverhalen van Noach in de ark en Jezus die veertig dagen in woestijn verbleef met de coronapandemie, die ervoor zorgt dat mensen zich in onze tijd soms ook noodgedwongen van anderen moeten afzonderen. Volgens Mgr. Smeets worden mensen in zo’n periode geconfronteerd met twee soorten krachten: natuurlijke oerdriften en krachten die we van Gods genade krijgen.

De bisschop wijst in dit verband op de rellen van enkele weken geleden, waarbij redeloos gedrag zich van mensen meester leek te maken. Daar staan volgens hem ook heel veel goede daden van anderen tegenover. “Het goede dat we doen, komt minder in de publiciteit dan het kwade. Maar dat wil niet zeggen dat het  er niet is. Ook en juist in dit laatste jaar zien we belangeloze daden van medemenselijkheid en nabijheid en ervaren veel mensen midden in de pandemie dat bidden kracht geeft. Het zijn tekenen dat wij ook in onze woestijndagen dichter bij God kunnen komen,” aldus bisschop Smeets.

Voor de volledige vastenboodschap  Klik hier

VIER PASEN!

Vier Pasen. Onder dat motto zijn de gezamenlijke Nederlandse bisdommen een campagne gestart om gelovigen te helpen ondanks de lockdown de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven. Deze week is de speciale website vierpasen online gegaan, die bezoekers de gelegenheid biedt ook thuis stil te staan bij de vastentijd en Pasen. De site helpt mensen ook om de eigen parochie te vinden. De Nederlandse bisschoppen zijn deze campagne gestart, omdat de kans groot is dat de huidige beperkende coronamaatregelen nog wel even zullen aanhouden. Dat betekent dat voor het tweede achtereenvolgende jaar Pasen anders gevierd moet worden. De campagne VierPasen wil net als de eerdere campagne VierKerstmis mensen helpen om het feest niet zomaar over te slaan, maar in kleine kring stil te staan bij de betekenis ervan.

De Vastenactie 2021, werken aan je toekomst!

Een beter leven dankzij goed onderwijs.

Dit jaar wordt  onze hulp gevraagd bij het opzetten van goed vakonderwijs. In de loop van de tijd is dat je jongeren in de ontwikkelingslanden het beste helpt door ze goed toe te rusten, goed onderwijs te laten volgen en hen te helpen zelf een bedrijfje te beginnen. Onze hulp is dan geen antwoord op het ophouden van de hand om steun, maar een hand in de rug om voor jezelf en je eigen toekomst te kunnen zorgen. Het wordt wel eens als volgt uitgedrukt: ‘Je moet geen vis sturen, maar je moet de mensen leren vissen.’De campagne van de Vastenactie in 2021 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. De afgelopen drie jaar volgden al meer dan 4.000 mensen een beroepsopleiding en kregen meer dan 10.000 jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Dank zij de hulp van de Vastenactie. Dankzij uw hulp! In de Vastenactie 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een bestaan op te bouwen,
zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen. Daarbij kunnen ze daardoor ook een rol spelen in de gemeenschap. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede.
Wat doet de Vastenactie daaraan? In Sierra Leone is er geld nodig om een smederij op te starten. Daar kunnen landbouwwerktuigen gemaakt en verkocht worden. Daarmee krijgen mensen kansen
een menswaardig bestaan op te bouwen. In het noorden van Zambia is geld nodig om 24 jongeren een training te laten volgen waarbij ze een beroep kunnen leren. Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst. Wat zijn de kosten?
Basisonderwijs: bijles voor een kind met leerachterstand kost per jaar: € 37,50; Inrichting van een schoollokaal: € 650,-; beroepsonderwijs: een technisch leerboek kost: € 1,20;
een beroepsopleiding (monteur, elektricien, kleermaker): € 160,-; Twee-daagse training biologische landbouw 55 boeren: € 400,-.; Ondernemerschap: Naaimachine voor een naaiatelier: € 200,-; Startpakket groentewinkel: € 360,-
Wat kunnen wij doen?
Met onze hulp geven wij mensen in de ontwikkelingslanden kansen. We houden hen een hand in de rug om een menswaardig leven op te bouwen. Uw hulp – in de vorm van uw bijdrage in het vastenzakje – geeft echte mogelijkheden.
Waar kan ik mijn bijdrage kwijt?
In iedere parochiekerk van ons parochiecluster staat een bus om uw bijdrage in te deponeren. Omdat er maar een beperkt aantal mensen naar de kerk mogen komen vanwege de corona–pandemie, is het ook mogelijk uw gevulde vastenactiezakje in een van de volgende brievenbussen te stoppen:
Nieuwdorp: Heisteeg 66 (pastorie);
Oud-Stein: de Halstraat 36 (parochiekantoor);
Kerensheide: Eburonenstraat 14 (pastorie)

J.P. Janssen, pr.ass.

Het ontstaan van de kerk in Nieuwdorp

De omroep Lokaal Stein heeft een aansprekende rapportage gemaakt over het ontstaan van de Kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwdorp.

Clusterbestuurslid Henk van Mulken leidt u als een ware gids door het prachtige gebouw. Voice-over is van Peter Eijkenboom.

Als u  de 11 minuten durende film wilt zien dan gelieve u te klikken op deze link.

 

Ook in 2021 voorlopig extra H. Missen

Omdat het  nog steeds voorkomt, dat de maximum toelaatbare grens van 30 personen in de kerken overschreden wordt, is voor de parochianen ook in 2021 de mogelijkheid aanwezig om de H. Mis op meerdere tijdstippen mee te vieren. Voor de mensen uit Nieuwdorp en Stein wordt een extra H. Mis aangeboden op zondagmorgen om 9.30 uur in de St. Martinuskerk in Oud-Stein. Voor de mensen uit Berg en Urmond geldt hetzelfde: op zondagmorgen om 11.00 uur zal een extra H. Mis in de St. Martinuskerk van Urmond zijn.
De aanmeldingen voor deze extra H. Missen verlopen gewoon via de contactpersonen in de diverse dorpen,  zie onderstaande link:

Corona-maatregelen

Op deze manier kunnen we toch meer mensen in de gelegenheid kunnen stellen om naar de kerk te komen.

Kerkschatten

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum.
Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen, zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken, die bidden voor en namens anderen.
Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.

 

Maatregelen coronavirus

Zoals u vernomen heeft via de diverse mediakanalen, mogen wij slechts 30 gelovigen ontvangen in onze kerken.
Wanneer u een H. Mis in de kerk wilt meevieren, dan moet u zich vooraf melden bij onze contactpersonen. Alleen de namen zijn voldoende, omdat kerkelijke vieringen slechts 0,3 % van alle gevallen een bron van besmettingen met Covid-19 blijken te zijn.
Bij wie kunt u zich aanmelden:
Berg aan de Maas: Margriet Simons, Achter de Hegge 10 te Berg aan de Maas, tel: 046-4234568 ofwel simonsmargriet@gmail.com
Nieuwdorp: pastorie, Heisteeg 66 te Stein, tel: 046-4331328 ofwel olvhdc.nieuwdorp@gmail.com
Voor Stein en Urmond: parochiekantoor, de Halstraat 36 te Stein, tel: 046-4331674 ofwel h.martinusstein@kpnmail.nl
Ook bestaat de mogelijkheid om na iedere H. Mis zich voor de volgende aan te melden. Dit geschiedt bij een aparte tafel in iedere kerk.
In de kerken liggen groene kaartjes met het woord ‘Vrij’. Daar mag u plaatsnemen. Het is niet de bedoeling dat echtparen of gezinsleden naast elkaar kunnen gaan zitten. Dit heeft allemaal te maken met de geringe mogelijkheden in de kerk. Anders zitten zij binnen de 1,5 meter. Ook worden lijnen van waarschuwingstape getrokken, zodat u precies weet waar u kunt lopen, om naar de zitplaats te gaan.
Bij de ingangen, de offerblokken en de plek waar de H. Communie wordt uitgereikt, staan flessen met desinfecteermiddel. Het is de bedoeling dat u daar u handen ontsmet. De Nederlandse bisschoppen adviseren om een mondkapje te dragen, dat bij voorkeur alleentijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Dit is echter nog niet verplicht.
De koorzang is toegestaan door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Volkszang is niet toegestaan.