Verdere versoepeling van coronaprotocol R.K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen kwamen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die inging op zaterdag 26 juni. In de update werd een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.
· Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze vieringen (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit betekent dat
in Berg a/d Maas 60 personen en de andere kerken ( Stein, Nieuwdorp en Urmond) 100 personen zijn toegestaan. Hierdoor zal de H. Mis van 9.30 uur in de kerk van Stein per 5 juli komen te
vervallen.
· U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden, maar de 1,5 meter zal nog steeds gewaarborgd dienen te worden.
· Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de 1,5 meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, dient vooraf gereserveerd te worden. Daarom zullen
de kerkgangers die naar een zeswekendienst komen zich blijven aanmelden. De vaste kerkganger hoeft dit niet.
· De volkszang is nog steeds niet toegestaan, wel bestaat de mogelijkheid dat een koor met maximaal 12 personen een H. Mis kan opluisteren.
· Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
· Het desinfecteren aan het begin en voor het uitreiken van de H. Communie blijft nog steeds van kracht.

Het ontstaan van de kerk in Nieuwdorp

De omroep Lokaal Stein heeft een aansprekende rapportage gemaakt over het ontstaan van de Kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwdorp.

Clusterbestuurslid Henk van Mulken leidt u als een ware gids door het prachtige gebouw. Voice-over is van Peter Eijkenboom.

Als u  de 11 minuten durende film wilt zien dan gelieve u te klikken op deze link.

 

Kerkschatten

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum.
Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen, zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken, die bidden voor en namens anderen.
Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.

 

Data Eerste Heilige Communie 2021

De data van de Eerste Heilige Communie 2021 zijn gewijzigd. Deze zijn:

12 september 2021 om 9.30 uur: Urmond

5 september 2021 om 11.00 uur: Oud- Stein

5 september 2021 om 9.30 uur: Nieuwdorp (inhalen 2020)

Vertrouwen op afstand

Het is voor mij de gewoonste zaak van de wereld dat ik mijn voornemen om naar Lourdes op bedevaart te gaan, deel met de parochianen. Vaak krijgt het vorm in de uitnodiging om mee op bedevaart te gaan. Verschillende keren zijn er ook parochianen mede–pelgrim geworden en hebben de bedevaart meegemaakt. Anderen vragen me om aandacht te schenken aan hun intenties en een kaars bij de Grot aan te steken. Meestal vervul ik deze verzoeken meteen de eerste dag dat ik in Lourdes ben en bij het eerste bezoek aan de Grot. Soms komt ook de vraag om een kaars mee te brengen. Die ‘boodschappen’ bewaar ik vaak tot de laatste dag voor het vertrek. In de loop van de jaren heb ik ook ontdekt hoe belangrijk het is dat je rechtstreeks via het internet verbinding kunt maken met het Heiligdom van Lourdes en direct een beeld van de Grot van de Verschijningen kunt zien. Die verbinding is niet alleen fijn voor de thuisblijvers die met de bedevaartgangers zo mee kunnen vieren bij de verschillende diensten, het is ook fijn dat je op tijdstippen dat je het zelf nodig hebt virtueel naar de Grot kunt gaan om te bidden, om mee te vieren. Zelfs op afstand kun je samen aan de Grot bidden: om hulp, om uitkomst, om kracht, om genezing, om te kunnen aanvaarden, om te danken. En met elkáár kun je dat gebed ook delen, zo heb ik mogen ervaren. Zelfs op afstand kun je samen aan de Grot bidden: om hulp, om uitkomst, om kracht, om genezing, om te kunnen aanvaarden, om te danken. En met elkáár kun je dat gebed ook delen, zo heb ik mogen ervaren. 

J.P. Janssen, pr

Wilt u de rest van het verhaal ook lezen? Klik dan HIER

Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek

Kerken hebben de potentie nog steeds een spilfunctie te vervullen en veelbetekenend te zijn, door barmhartigheid te tonen aan de samenleving. HiP (Hulp in Praktijk) is een telefonische helpdesk, die hulpvraag en aanbod bij elkaar brengt en op die manier kerken ondersteunt bij het bieden van praktische hulp, die relevant is voor de maatschappij. Hun visie is: Geloven in de kracht van de kerk. HiP stimuleert, ondersteunt en faciliteert de lokale kerken. HiP WM is momenteel actief in de plaatsen Sittard, Geleen, Beek,  Grevenbicht, Buchten, Holtum, Obbicht, Hulsberg en ook in onze parochiecluster van Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Urmond en Berg.  Hebt u dringend hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de HELPDESK 046 426 27 27.

Bent u geïnteresseerd in wat de Helpdesk allemaal doet, dan kunt u onderstaande presentatie downloaden, door te klikken op PPP HIP WM 

Wilt u nog meer meer weten en naar de website van HiP WM gaan, klik dan op deze Link

Invoering AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De Rooms-Katholieke Kerk gaat binnen de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming een bijzondere positie innemen. Op dit moment wordt er landelijk hard gewerkt om het huidige Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies uit 2006 aan te passen aan de AVG. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de kern van elk privacy-beleid. Ook wij garanderen bescherming van de privacy. Alle parochies verwerken persoonsgegevens van parochianen zo veel mogelijk in de beveiligde digitale omgeving van de R.-K. ledenadministratie. Als persoonsgegevens buiten de beveiligde digitale omgeving worden verwerkt (bijvoorbeeld met een uitdraai van een adressenlijst of het versturen van een adressenlijst per e-mail) dan mogen deze persoonsgegevens door de ontvanger alléén worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij zullen nooit gegevens doorgeven aan instanties of personen buiten de R.K. Kerk in Nederland. Het verwerken van persoonsgegevens van leden (bijvoorbeeld adreswijziging of wijziging gezinssamenstelling)van de R.K. Kerk is wel toegestaan. De parochie heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar leden met het oog op:
a) een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
Als iemand lid is van de R.K. Kerk, dan is van de betrokkene geen toestemming nodig als de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op bovengenoemde doelen. Wij zullen nooit gebruik maken van persoonsgegevens voor een activiteit die niet door de parochie zelf wordt georganiseerd. Dit is wettelijk ook niet toegestaan.  Het verwijderen van persoonsgegevens is  wel mogelijk binnen de regels van het kerkelijk recht. De zogenaamde privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht voor de kerkbesturen, zoals vastgelegd in de AVG. Wij moeten namelijk transparant zijn over hoe we met uw geregistreerde gegevens zullen omgaan en hoe we deze verwerken. Voor het zien van het model- privacyverklaring kunt u hier klikken.

Over de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de AVG houden wij u uiteraard op de hoogte.

Parochies op facebook

Beste parochiaan,

U kunt actueel nieuws van de parochiecluster ook vinden op facebook. 

Druk op onderstaand icoontje en u wordt automatisch naar facebook gelinkt. U dient natuurlijk wel een eigen account op facebook te hebben.

Wanneer u op de facebookpagina bent en u drukt op  ‘Vind ik leuk’,  dan wordt u in de toekomst automatisch op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen.