Het ontstaan van de kerk in Nieuwdorp

De omroep Lokaal Stein heeft een aansprekende rapportage gemaakt over het ontstaan van de Kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwdorp.

Clusterbestuurslid Henk van Mulken leidt u als een ware gids door het prachtige gebouw. Voice-over is van Peter Eijkenboom.

Wilt de 11 minuten durende film zien klik dan op deze link.

Veel heil en zegen toegewenscht

Op een oude, nostalgische nieuwjaarskaart vond ik bovenstaande tekst. Het is nog neergeschreven in de oude spelling van vóór 1934. En de zoete engelachtige afbeelding op de kaart sluit helemaal aan bij de tekst. Toch is de wens die neergeschreven wordt niet helemaal uit de oude doos. Er is niks mis mee om ook in 2021 elkaar heil en zegen toe te wensen. Van ganser harte willen we dat doen bij de jaarwisseling, die we nu enkele dagen achter de rug hebben.
Het nieuwe jaar is pas begonnen en we willen de beste wensen aan u overmaken.
Wanneer je iemand ‘heil’ toewenst dan wil je overbrengen dat je hoopt dat degene, aan wie je de wens overbrengt, een goede gezondheid mag genieten in het nieuwe jaar. Gezondheid
is een kostbaar iets. Daar zijn we ons zeker van bewust wanneer we denken aan de gevaren van het coronavirus. We zijn er ons van bewust juist op de momenten dat de gezondheid
niet meer helemaal goed is. Dan pas besef je hoe kostbaar gezondheid is. Het is daarom passend iemand heil en een goede gezondheid toe te wensen. Wanneer je als priester iemand zegent dan wil je heel bewust Gods goedheid kenbaar maken en uitspreken over degene die gezegend wordt. Zegenen wil zeggen dat je al het goede van God wil brengen bij degene die de zegen ontvangt. In die zegen ligt de boodschap van Gods Liefde verankerd.
Maar het is niet alleen aan een priester voorbehouden. Veel ouders en grootouders zegenen hun kinderen en kleinkinderen als ze ‘s avonds slapen gaan. Het geeft een beschermend gevoel als je een kruisje op je voorhoofd getekend krijgt. Het geeft het gevoel dat je de donkere nacht niet angstig hoeft in te gaan. Het geeft je het gevoel dat Gods zegen op je rust.
De komende tijd zullen in onze parochiekerken weer huiszegens klaarliggen om mee te nemen. Een oud gebruik is het om aan het begin van het nieuwe jaar op de deurpost bij de voordeur van het huis het jaartal – 2021 – en de letters C – M – B aan te brengen. Christus Mansionem Benedicat. In vertaling staat er dan: Christus zegene dit huis. Deze drie letters worden ook in verband gebracht met de drie koningen: Casper, Melchior en Balthasar. Zij komen met de zegen dat God zich laat kennen aan alle mensen. Ook wordt er een verbinding gemaakt met drie gebeurtenissen waarin Jezus zich openbaart, waarin Hij laat zien wie Hij wil zijn: Cana: Jezus openbaart zich op de bruiloft; Magi: de openbaring van Jezus aan de drie wijzen uit het Oosten; Baptisma: Jezus’ doop door Johannes in de Jordaan. Deze huiszegen gebruiken en een plekje in je huis geven maakt duidelijk dat je beseft dat je het in het leven niet alleen kunt en hoeft te doen. Dat je mag rekenen op Gods zegen, op Zijn hulp en ondersteuning. De huiszegen een plaatsje geven in je huis op een zichtbare plek, helpt je je te realiseren dat God je niet zal vergeten en met Zijn zegen bij je is. Dat het goed met je mag gaan!

J. P. Janssen, pr. ass.

Kerstmis tijdens Covid-19

Enkele weken geleden hebben wij het hoogfeest van Kerstmis mogen vieren. Aan mij werd de vraag gesteld hoe gaan we dit feest vieren.
Vele vrijwilligers zijn in de weer geweest om er toch een plechtigheid van te maken. Hierbij spreek ik mijn oprechte dank uit aan al die vrijwilligers die weer meegewerkt hebben om ook het Kerstfeest 2020 weer mogelijk te maken. Mijn gedachten gaan uit naar de vrijwilligers, die de kerk en het koperwerk gepoetst hebben, maar ook de mensen die de kerststallen opgebouwd hebben, alsook de versiering in de Kapel (zie foto beneden), de kosters en lectoren, die een rol hadden tijdens de liturgische plechtigheden. Aan alle vrijwilligers, niemand uitgezonderd, van harte bedankt voor uw inzet !

Pastoor Schwillens

Een beeld van de mooie kerststal in de Kapel Maria in de Nood.

Maria Lichtmis – geen Mariafeest

 

Maria-Lichtmis heet het feest dat de Kerk op 2 februari viert. De naam is een beetje verwarrend, want het is eigenlijk geen Mariafeest. Het pasgeboren kerstkind is de echte hoofdpersoon. Maria-Lichtmis wordt gevierd op de 40e dag na Kerstmis. Volgens de joodse traditie was dat het moment om een eerstgeboren zoon voor God te brengen in de tempel. De officiële naam van het feest luidt ook ‘Opdracht van de Heer’.
Waarom dan die verwarring met Maria? Dat heeft te maken met een andere traditie op dezelfde dag. Volgens dezelfde joodse wet was het gebruik dat een vrouw 40 dagen na de bevalling van een zoon naar tempel ging voor een reinigingsritueel. Het woord reiniging klinkt in moderne oren misschien wat vreemd, maar betekende dat een vrouw na een bevalling een rustperiode van 40 dagen werd gegund. Eigenlijk heel modern dus. Maria-Lichtmis is de afsluiting van dat ‘zwangerschapsverlof’ van Maria.
Daarom was deze dag in het verleden ook de officiële afsluiting van de kersttijd. Dat verklaart tevens waar de naam Lichtmis vandaan komt. Als Jozef en Maria op de 40e dag met hun pasgeboren zoon naar de tempel gaan, ontmoeten ze daar de oude Simeon, die in het kind de Messias herkent en hem “een Licht” noemt “dat voor de heidenen straalt” (Lucas 2, 32). Daaruit ontstond in de eerste eeuwen de traditie om op deze dag een lichtprocessie te houden.
In de Middeleeuwen kwam daar het gebruik bij om met Maria-Lichtmis ook kaarsen te zegenen, die dan weer een dag later gebruikt kunnen worden voor de Blasiuszegen van 3 februari. 
In het weekend van 30 en 31 januari wordt aansluitend aan de H. Mis in iedere kerk de Blasiuszegen toegediend.

Koster St. Martinuskerk

Jarenlang hebben Jo en Bep Dobbelsteijn zich trouw ingezet als koster, het wassen van de altaar-benodigdheden en het dagelijkse onderhoud van onze St. Martinuskerk te Stein.
Jammer genoeg hebben ze enkele maanden geleden aan ons kenbaar gemaakt, dat ze per 1 januari 2021 hiermee gingen stoppen. We willen hen voor hun grote toewijding en inzet voor hetgeen zij bijna dagelijks voor onze kerk gedaan hebben van harte bedanken. Op een waardige wijze hebben wij van hen afscheid genomen, maar ze blijven toch enkele taken als vrijwilligers binnen onze parochie verrichten. Er is gezocht naar een nieuwe koster en die is inmiddels gevonden.
Frans en Annie Geilen zullen deze taak gaan overnemen. We wensen hen veel succes toe en hopen op een goede en prettige samenwerking. Het clusterbestuur

ONZE HEILIGEN: Sint Gerlachus

 

Vaak is het zo in de geschiedenis dat de verhalen over het leven van heiligen van mond tot mond werden overgeleverd. Zeker in een tijd dat veel mensen niet lezen en schrijven konden, was dat de enige manier om op de hoogte te komen van het leven van belangrijke personen. Omdat zij zo bijzonder waren, werden de verhalen over hen verteld.
Over het leven van de heilige Gerlachus werd niet alleen verteld, maar ook al vroeg de geschiedenis opgeschreven. Ongeveer zestig jaar na zijn dood verschijnt het geschrift: Vita Beati Gerlaci Eremytae (De levensbeschrijving vande heilige Gerlachus, Eremiet.) Het is heel bijzonder dat zo kort na zijn dood deze geschiedenis al geschreven werd. Gerlachus was van adellijke afkomst. Hij leefde als een ridder en het ‘goede leven’ ging aan hem niet voorbij. Je mag rustig zeggen dat hij van alle geneugten volop genoot.
Er komt een grote ommekeer in zijn leven als Gerlachus zijn vrouw verliest. Zij is ongeneeslijk ziek geworden en sterft. Dat raakte Gerlachus hard, omdat hij zielsveel van haar hield. Zijn levensweg maakt een ommekeer. Hij gaat op weg naar Rome en Jeruzalem, als pelgrim. En na zijn terugkeer laat hij alles wat hij bezit en alle luxe achter zich. Een holle boom wordt zijn nieuwe onderkomen. Als kluizenaar draagt hij ook de kleding, die daar in zijn ogen bij hoort: een grof geweven hemd. Hij slaapt vanaf zijn ommekeer op de grond. Zijn leven wordt een leven van gebed en boete. Dagelijks maakt hij vanuit Houthem een pelgrimstocht naar het graf van Sint Servaas in Maastricht en op zaterdag gaat hij naar de Dom van Aken ter ere van Onze Lieve Vrouw. Op zaterdag voert zijn weg dan langs de abdij Rolduc, waar hij gaat biechten.
Zijn leven werd inspirerend voor anderen en vaak kwamen mensen bij hem om raad vragen. Zij hadden alle vertrouwen in hem. Dat blijkt ook uit de vele edelen, die bij hem hun zorgen kwamen delen. Het verhaal wil, dat zelfs de beroemde Hildegard van Bingen hem het kransje stuurde dat zij zelf gedragen had toen zij als zuster haar klooster professie deed. In 1165 of 1166 overleed Gerlachus, nog geen vijftig jaar oud. Na zijn dood komen veel pelgrims naar zijn graf. Een wonderlijke genezing van een zieke werd de aanleiding dat men na een pelgrimage zand uit het graf van Gerlachus mee naar huis nam. Nu nog heeft men de mogelijkheid om zand mee te nemen na een bezoek aan het graf van de heilige. Het zand werd in de stallen uitgestrooid ter voorkoming van ziekten onder het vee.
Al gauw na zijn dood werd er een klooster gebouwd en in de loop der tijd uitgebouwd. Zusters, die leefden naar de regel van de heilige Norbertus van Gennep, vonden er hun thuis. De kloosterkerk en een van de vleugels van het klooster zijn nu nog in gebruik. De kloosterkerk werd de parochiekerk van Houthem. De overgebleven vleugel maakt nu deel uit van een hotelcomplex: Chateau Sint Gerlach. Toen er plannen waren om met hulp van de Universiteit van Maastricht met nieuwe technieken te proberen het gezicht van de heilige te reconstrueren, kwam er bijzondere financiële hulp voor dat project. The Rolling Stones – logerend in hotel Chateau Sint Gerlach – bezochten ook de kerk en werden enthousiast voor dit project. Ze zegden hun financiële medewerking toe en kwamen die belofte ook daadwerkelijk na. Sinds januari 2015 is het resultaat in de kerk van Houthem – St. Gerlach te zien. Ook in onze eigen Sint Michaëlkerk in Berg aan de Maas is een beeld van de heilige te vinden.
J.P. Janssen, pr.ass

Ook in 2021 voorlopig extra H. Missen

Omdat het  nog steeds voorkomt, dat de maximum toelaatbare grens van 30 personen in de kerken overschreden wordt, is voor de parochianen ook in 2021 de mogelijkheid aanwezig om de H. Mis op meerdere tijdstippen mee te vieren. Voor de mensen uit Nieuwdorp en Stein wordt een extra H. Mis aangeboden op zondagmorgen om 9.30 uur in de St. Martinuskerk in Oud-Stein. Voor de mensen uit Berg en Urmond geldt hetzelfde: op zondagmorgen om 11.00 uur zal een extra H. Mis in de St. Martinuskerk van Urmond zijn.
De aanmeldingen voor deze extra H. Missen verlopen gewoon via de contactpersonen in de diverse dorpen,  zie onderstaande link:

Corona-maatregelen

Op deze manier kunnen we toch meer mensen in de gelegenheid kunnen stellen om naar de kerk te komen.

Kerkschatten

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum.
Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen,
zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie,
zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken,
die bidden voor en namens anderen.
Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.

 

Maatregelen coronavirus

Zoals u vernomen heeft via de diverse mediakanalen, mogen wij slechts 30 gelovigen ontvangen in onze kerken.
Wanneer u een H. Mis in de kerk wilt meevieren, dan moet u zich vooraf melden bij onze contactpersonen. Alleen de namen zijn voldoende, omdat kerkelijke vieringen slechts 0,3 % van alle gevallen een bron van besmettingen met Covid-19 blijken te zijn.
Bij wie kunt u zich aanmelden:
Berg aan de Maas: Margriet Simons, Achter de Hegge 10 te Berg aan de Maas, tel: 046-4234568 ofwel simonsmargriet@gmail.com
Nieuwdorp: pastorie, Heisteeg 66 te Stein, tel: 046-4331328 ofwel olvhdc.nieuwdorp@gmail.com
Voor Stein en Urmond: parochiekantoor, de Halstraat 36 te Stein, tel: 046-4331674 ofwel h.martinusstein@kpnmail.nl
Ook bestaat de mogelijkheid om na iedere H. Mis zich voor de volgende aan te melden. Dit geschiedt bij een aparte tafel in iedere kerk.
In de kerken liggen groene kaartjes met het woord ‘Vrij’. Daar mag u plaatsnemen. Het is niet de bedoeling dat echtparen of gezinsleden naast elkaar kunnen gaan zitten. Dit heeft allemaal te maken met de geringe mogelijkheden in de kerk. Anders zitten zij binnen de 1,5 meter. Ook worden lijnen van waarschuwingstape getrokken, zodat u precies weet waar u kunt lopen, om naar de zitplaats te gaan.
Bij de ingangen, de offerblokken en de plek waar de H. Communie wordt uitgereikt, staan flessen met desinfecteermiddel. Het is de bedoeling dat u daar u handen ontsmet. De Nederlandse bisschoppen adviseren om een mondkapje te dragen, dat bij voorkeur alleentijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Dit is echter nog niet verplicht.
De koorzang is toegestaan door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Volkszang is niet toegestaan.