Data H. Vormsel 2020

De data voor het H. Vormsel voor de leerlingen van groep 7 en 8 zijn:

20 november 2020 om 19.00 uur in de kerk van Berg aan de Maas

11 december 2020 om 19.00 uur in de kerk van Nieuwdorp (De Maaskei Stein en Kerensheide)

Data Eerste Heilige Communie 2021

De data van de Eerste Heilige Communie 2021 zijn bekend. Deze zijn:

23 mei 2021 om 9.30 uur: Urmond

30 mei 2021 om 9.30 uur: Stein

13 juni 2021 om 9.30 uur: Nieuwdorp (inhalen 2020)

Heropening Kapel Maria in de Nood

Vanaf 1 juni zullen de deuren van deze kapel geopend zijn om hier te bidden, om hier een kaars te ontsteken. Het blijft wel nodig om de gepaste afstand van 1, 5 meter te waarborgen. Ik wil u vragen om hier rekening mee te houden, om elkaar te beschermen. Langs deze weg wil ik ook een woord van dank uitspreken aan de medewerkers van Stein Lokaal en de streekomroep Bie OS, het echtpaar De Koning, dhr. Stijnen en de verkeersregelaars Het Kruispunt. Zij hebben het mogelijk gemaakt, dat we op zondagen in de maand mei de H. Missen in de kapel mochten vieren en muzikaal werden opgeluisterd. Tevens hebben we op zondag 31 mei het beeld van de Maria in de Nood vanaf de St. Martinuskerk te Stein via de Moutheuvel naar de kapel teruggebracht. Iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen. Heel hartelijke dank.

Pastoor Schwillens

Bestand:Stein Kapel aan de Kapelbergweg.JPG - Wikipedia

Aan de inwoners Berg/Nattenhoven, Urmond en Stein

Beste inwoners Berg/Nattenhoven, Urmond en Stein

Op dit moment hebben een aantal mensen in ons dorp en ook de dorpen om ons heen het zwaar. Angst voor besmetting zorgt ervoor dat iedereen zich terugtrekt in zijn/haar eigen woning. Buren, vrienden, kinderen en kleinkinderen kunnen niet langer op bezoek komen. Thuiszorg beperkt zich tot het hoogst noodzakelijke. Het sociale isolement weegt voor sommige mensen zwaar. Bij eenzaamheid denken we vaak aan de ouderen in ons dorp maar ook jongeren zijn eenzaam en bang. De toekomst blijft ook de komende weken onzeker en mogelijk financieel zwaar. We willen graag voor al deze mensen iets betekenen. Ook wij zijn natuurlijk gebonden aan de corona maatregelen die wij strikt naleven. Er zijn echter binnen deze maatregelen mogelijkheden om toch enige hulp aan te bieden. Wij denken hierbij aan o.a. een luisterend oor, hulp bij boodschappen of een andere vorm van hulp, vragen beantwoorden, hulp bij doorverwijzing naar andere instanties, eenvoudigweg (telefonisch) contact bij eenzaamheid, …

Mocht u zelf een helpende hand kunnen gebruiken of kent u anderen die hulp nodig hebben, laat het dan even weten s.v.p. zodat wij gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden.

Schroom niet en neem gerust contact op. Vooral in deze tijd willen wij iets betekenen voor mensen die dit nodig hebben.

Samen sterk voor dorp en kerk

Eerste contactpersoon: Pastoor Schwillens (+31 6 10 90 10 80)

Bij geen gehoor, neem dan gerust contact op met:

Manon Wenmekers (+31 6 10 89 61 06) bereikbaar werkdagen na 18:00 uur, op woensdagen en in het weekend

Annemie Heuts (+31 6 33 78 61 40) bereikbaar op maandag na 13:00 uur en dinsdag na 13:00 uur en in het weekend

Jo Mevis (+31 6 41 86 01 76)

Parochies op facebook

Beste parochiaan,

U kunt actueel nieuws van de parochiecluster ook vinden op facebook. 

Druk op onderstaand icoontje en u wordt automatisch naar facebook gelinkt. U dient natuurlijk wel een eigen account op facebook te hebben.

Wanneer u op de facebookpagina bent en u drukt op  ‘Vind ik leuk’,  dan wordt u in de toekomst automatisch op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen.