Coronaregels: anderhalve meter-regel wordt losgelaten mits voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

 

NOVEENGEBED VOOR BISSCHOP HARRIE SMEETS

Onlangs werd bekend dat bisschop Harrie Smeets van Roermond ernstig ziek is.
Hij wordt behandeld voor een hersentumor. De bisschop verblijft momenteel op een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond. Van daaruit laat hij weten zeer dankbaar te zijn voor alle berichten medeleven die hij heeft ontvangen. Ook dankt hij iedereen die voor hem bidt. De bisschop vraagt hiermee door te gaan en in de gebeden ook alle andere zieken mee te nemen.
Tussen 18 juli en 12 september wordt negen weken lang elke zondagmiddag in de basiliek in Sittard een gebedsviering gehouden om te bidden voor de zieke bisschop Smeets en voor alle andere ernstig zieken. Meebidden kan via de livestream elke zondagmiddag om 17.00 uur. Belangstellenden zijn ook welkom in de basiliek aan de Oude Markt in Sittard, met in achtneming van de coronamaatregelen.

Het ontstaan van de kerk in Nieuwdorp

De omroep Lokaal Stein heeft een aansprekende rapportage gemaakt over het ontstaan van de Kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwdorp.

Clusterbestuurslid Henk van Mulken leidt u als een ware gids door het prachtige gebouw. Voice-over is van Peter Eijkenboom.

Als u  de 11 minuten durende film wilt zien dan gelieve u te klikken op deze link.

 

Kerkschatten

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum.
Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen, zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken, die bidden voor en namens anderen.
Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.

 

Vertrouwen op afstand

Het is voor mij de gewoonste zaak van de wereld dat ik mijn voornemen om naar Lourdes op bedevaart te gaan, deel met de parochianen. Vaak krijgt het vorm in de uitnodiging om mee op bedevaart te gaan. Verschillende keren zijn er ook parochianen mede–pelgrim geworden en hebben de bedevaart meegemaakt. Anderen vragen me om aandacht te schenken aan hun intenties en een kaars bij de Grot aan te steken. Meestal vervul ik deze verzoeken meteen de eerste dag dat ik in Lourdes ben en bij het eerste bezoek aan de Grot. Soms komt ook de vraag om een kaars mee te brengen. Die ‘boodschappen’ bewaar ik vaak tot de laatste dag voor het vertrek. In de loop van de jaren heb ik ook ontdekt hoe belangrijk het is dat je rechtstreeks via het internet verbinding kunt maken met het Heiligdom van Lourdes en direct een beeld van de Grot van de Verschijningen kunt zien. Die verbinding is niet alleen fijn voor de thuisblijvers die met de bedevaartgangers zo mee kunnen vieren bij de verschillende diensten, het is ook fijn dat je op tijdstippen dat je het zelf nodig hebt virtueel naar de Grot kunt gaan om te bidden, om mee te vieren. Zelfs op afstand kun je samen aan de Grot bidden: om hulp, om uitkomst, om kracht, om genezing, om te kunnen aanvaarden, om te danken. En met elkáár kun je dat gebed ook delen, zo heb ik mogen ervaren. Zelfs op afstand kun je samen aan de Grot bidden: om hulp, om uitkomst, om kracht, om genezing, om te kunnen aanvaarden, om te danken. En met elkáár kun je dat gebed ook delen, zo heb ik mogen ervaren. 

J.P. Janssen, pr

Wilt u de rest van het verhaal ook lezen? Klik dan HIER

Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek

Kerken hebben de potentie nog steeds een spilfunctie te vervullen en veelbetekenend te zijn, door barmhartigheid te tonen aan de samenleving. HiP (Hulp in Praktijk) is een telefonische helpdesk, die hulpvraag en aanbod bij elkaar brengt en op die manier kerken ondersteunt bij het bieden van praktische hulp, die relevant is voor de maatschappij. Hun visie is: Geloven in de kracht van de kerk. HiP stimuleert, ondersteunt en faciliteert de lokale kerken. HiP WM is momenteel actief in de plaatsen Sittard, Geleen, Beek,  Grevenbicht, Buchten, Holtum, Obbicht, Hulsberg en ook in onze parochiecluster van Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Urmond en Berg.  Hebt u dringend hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de HELPDESK 046 426 27 27.

Bent u geïnteresseerd in wat de Helpdesk allemaal doet, dan kunt u onderstaande presentatie downloaden, door te klikken op PPP HIP WM 

Wilt u nog meer meer weten en naar de website van HiP WM gaan, klik dan op deze Link

Invoering AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De Rooms-Katholieke Kerk gaat binnen de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming een bijzondere positie innemen. Op dit moment wordt er landelijk hard gewerkt om het huidige Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies uit 2006 aan te passen aan de AVG. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de kern van elk privacy-beleid. Ook wij garanderen bescherming van de privacy. Alle parochies verwerken persoonsgegevens van parochianen zo veel mogelijk in de beveiligde digitale omgeving van de R.-K. ledenadministratie. Als persoonsgegevens buiten de beveiligde digitale omgeving worden verwerkt (bijvoorbeeld met een uitdraai van een adressenlijst of het versturen van een adressenlijst per e-mail) dan mogen deze persoonsgegevens door de ontvanger alléén worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij zullen nooit gegevens doorgeven aan instanties of personen buiten de R.K. Kerk in Nederland. Het verwerken van persoonsgegevens van leden (bijvoorbeeld adreswijziging of wijziging gezinssamenstelling)van de R.K. Kerk is wel toegestaan. De parochie heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar leden met het oog op:
a) een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
Als iemand lid is van de R.K. Kerk, dan is van de betrokkene geen toestemming nodig als de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op bovengenoemde doelen. Wij zullen nooit gebruik maken van persoonsgegevens voor een activiteit die niet door de parochie zelf wordt georganiseerd. Dit is wettelijk ook niet toegestaan.  Het verwijderen van persoonsgegevens is  wel mogelijk binnen de regels van het kerkelijk recht. De zogenaamde privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht voor de kerkbesturen, zoals vastgelegd in de AVG. Wij moeten namelijk transparant zijn over hoe we met uw geregistreerde gegevens zullen omgaan en hoe we deze verwerken. Voor het zien van het model- privacyverklaring kunt u hier klikken.

Over de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de AVG houden wij u uiteraard op de hoogte.