Bedevaart KEVELAER 27 september 2022

 

Op dinsdag 27 september gaan we met het dekenaat Susteren naar de mariale bedevaartplaats Kevelaer.
De kosten voor deze bedevaart bedragen € 30 p.p.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 10 september a.s. Dit kunt u doen bij Parochie Berg a/d Maas: mevrouw Bouts, Nederheidestraat 4, 4333201
Parochie Stein: parochiekantoor, De Halstraat 36, 4331674
Parochie Urmond: parochiekantoor, De Halstraat 36, 4331674
Tegelijkertijd kunt u – als u dit wilt – een misintentie voor de
pelgrimsmis opgeven. Deze kost € 10
Bij opgave krijgt u van ons een programma van die dag. In het parochieblad van september zullen wij u uitgebreider over deze dag informeren.
Wij hopen dat er weer velen met ons meegaan.

KROETWUSJ maken op zondag 14 augustus

De Kroetwusj maken is, bij IVN Stein, een jaarlijks terugkerende activiteit, die nu ook weer zal plaatsvinden op zondag
14 augustus vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.
De zegening van de Kroedwusj zal om 15.30 uur gedaan worden door Pastoor Schwillens.
U bent van harte welkom om uw eigen Kroetwusj te maken, samen met de Bèsjen van Stein, in de heemtuin ‘de
Boschhook’ in het Steinerbos. Hier zijn geen kosten aan verbonden maar een vrije gave is welkom.

Kerkdeurcollecte MIVA 27 – 28 augustus

Ieder jaar wordt er door de Nederlandse Bisschoppen een collecterooster vastgesteld. En ieder jaar is daar in het laatste weekend van de maand augustus de MIVA-collecte op te vinden. Wij willen die collecte ook in ons parochiecluster houden.
Deze collecte is bestemd om goed vervoer te regelen in de Derde Wereld landen.
Een voorbeeld maakt duidelijk dat die hulp hard nodig is.
In het noordwesten van Tanzania ligt in Sumve het ziekenhuis waar Geofrey de leiding heeft. Het ziekenhuis biedt zorg aan meer dan 900.000 mensen, die verspreid over 24 dorpen wonen.
Het ziekenhuis werkt onder andere met “ outreach missies”. Dat wil zeggen dat artsen en verpleegkundigen naar de naburige dorpen reizen om mensen te vertellen hoe ze ziektes kunnen voorkomen. Met name suikerziekte en hoge bloeddruk komen vaak voor. Door voorlichting te geven kunnen mensen hun manier van leven veranderen. Dit heeft tot gevolg dat daardoor minder mensen ziek worden en niet meer voor een opname naar het ziekenhuis hoeven.
Toch moeten zieken soms met spoed naar het grotere ziekenhuis van Mwanza, omdat het ziekenhuis daar wel een Intensive Care Afdeling heeft. Het spreekt voor zich dat vervoer daarbij onmisbaar is. Met de hulp van MIVA werd een terreinwagen aangeschaft, die bestand is voor het vervoer over slechte wegen. Deze terreinwagen wordt gebruikt om zieken te vervoeren. Toch is de auto ook vaak nodig voor andere taken, zoals het vervoer van de artsen en verpleegkundigen naar de dorpen. Dan is de auto niet beschikbaar voor spoedgevallen. Daarom vraagt Geofrey aan de MIVA een extra auto. En zo kan hij de hulp aan de gemeenschap verder verbeteren.
En met onze bijdrage aan de collecte voor de MIVA kunnen wij Geofrey die hulp bieden.
Graag en van harte!
Een uitgebreidere omschrijving van de situatie de gezondheidszorg waar Geofrey aan werkt vindt u
in de folder die in de verschillende kerken van ons parochiecluster beschikbaar zijn.
J.P. Janssen, pr.ass.

Voedselinzameling voor de Voedselbank.

De parochies van Stein, Berg aan de Maas en Urmond gebruiken de vastentijd om lang houdbare producten in te zamelen voor het uitdeelpunt van de voedselbank van Stein, want ook binnen de
gemeente Stein komt armoede voor! Dit is heel vaak verborgen armoede. Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin.
Met Pasen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden. Een tijd van bezinning, familie, samen zijn en DELEN!! Denk aan de mensen die geen volwaardig paasdiner op tafel kunnen zetten, en niet de mogelijkheid hebben om lekker uit eten te gaan!
Alle langdurige houdbare producten zijn welkom.
Wanneer en waar kunt u het brengen?
– Bij het parochiekantoor van Stein, De Halstraat 36 te Stein, t/m 8 april op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur.
– In de parochiekerk van Nieuwdorp t/m 9 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 19.15 uur.
– In de parochiekerk van Stein t/m 10 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 11.00 uur, maar ook op woensdagavond van 18.00 -19.30 uur.
– In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 9 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 18.00 uur of vrijdagavond van 18.30 uur.
– In de parochiekerk van Urmond t/m 10 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 9.30 uur of op de dinsdagavond van 18.30- 19.30 uur.

Nieuws over Bisschop Harrie Smeets.

Bisschop Harrie Smeets is afgelopen maanden met chemokuren behandeld tegen de hersentumor, waaraan hij lijdt. Deze behandeling slaat aan, waardoor de groei van de tumor niet gestopt, maar wel afgeremd wordt.
De bisschop voelt zich onder de gegeven omstandigheden redelijk goed.
Zo is hij in staat geweest om zelf de gebruikelijke boodschap aan de gelovigen bij gelegenheid van het einde van het jaar te schrijven. Deze werd in het weekeinde van 20/21 november in alle kerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.

Mgr. Smeets moest eind mei plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat hij een hersentumor heeft. Als gevolg daarvan raakte hij gedeeltelijk verlamd. De bisschop verplaatst zich nog steeds in een rolstoel, maar de medicijnen die hij krijgt zorgen ervoor dat hij iets mobieler is. Hoewel de situatie nog steeds fragiel is, is de bisschop erg dankbaar dat zijn bewegingsvrijheid groter is geworden. Voor zover zijn situatie dat toestaat, bezoekt Mgr. Smeets elke dag de eucharistieviering in de Munsterkerk in Roermond. In het weekeinde probeert hij steeds in een van de dekenaten bij een zondagsviering aanwezig te zijn.

Het ontstaan van de kerk in Nieuwdorp

De omroep Lokaal Stein heeft een aansprekende rapportage gemaakt over het ontstaan van de Kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwdorp.

Clusterbestuurslid Henk van Mulken leidt u als een ware gids door het prachtige gebouw. Voice-over is van Peter Eijkenboom.

Als u  de 11 minuten durende film wilt zien dan gelieve u te klikken op deze link.

 

Kerkschatten

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum.
Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen, zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken, die bidden voor en namens anderen.
Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.

 

Bedevaart naar Lourdes

‘Gaat u mee?’ Dat wil ik u vragen. Enkele parochianen hebben al aangegeven dat ze mee willen gaan op Bedevaart naar Lourdes. Misschien heeft U ook wel interesse om met ons mee te gaan.
De bedevaart wordt gehouden van 8 – 13 mei 2022. We reizen samen met de Limburgse Bedevaart en het Huis voor de Pelgrim in Maastricht verzorgt onze reis. De mogelijkheid bestaat om met het vliegtuig te reizen, maar ook is een busreis mogelijk. Het vliegtuig vertrekt vanaf Maastricht Aachen Airport.
Wilt U meer informatie dan kunt U dat even laten weten aan pastoor J. P. Janssen, telefoon 4331200. Er is ook een brochure beschikbaar waarin alle informatie te vinden is.
Voor degenen die belangstelling hebben wordt een informatiebijeenkomst gehouden, als de omstandigheden dat toelaten. Laat daarom even weten als u belangstelling voor deze bedevaart hebt. Fijn als u mee wil gaan om samen Maria in de Grot van Lourdes te bezoeken.

J.P. Janssen, pr

 

Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek

Kerken hebben de potentie nog steeds een spilfunctie te vervullen en veelbetekenend te zijn, door barmhartigheid te tonen aan de samenleving. HiP (Hulp in Praktijk) is een telefonische helpdesk, die hulpvraag en aanbod bij elkaar brengt en op die manier kerken ondersteunt bij het bieden van praktische hulp, die relevant is voor de maatschappij. Hun visie is: Geloven in de kracht van de kerk. HiP stimuleert, ondersteunt en faciliteert de lokale kerken. HiP WM is momenteel actief in de plaatsen Sittard, Geleen, Beek,  Grevenbicht, Buchten, Holtum, Obbicht, Hulsberg en ook in onze parochiecluster van Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Urmond en Berg.  Hebt u dringend hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de HELPDESK 046 426 27 27.

Bent u geïnteresseerd in wat de Helpdesk allemaal doet, dan kunt u onderstaande presentatie downloaden, door te klikken op PPP HIP WM 

Wilt u nog meer meer weten en naar de website van HiP WM gaan, klik dan op deze Link