Vastenboodschap van de Bisschop 2021

Bisschop Smeets in Vastenbrief: ‘Quarantaine kan ons dichter bij God brengen’

“Quarantaine brengt het menszijn terug naar de essentie: ze confronteert ons met onszelf en onze driften, maar ook met onze vrijheid om Gods genade te ontvangen.” Dat schrijft bisschop Harrie Smeets van Roermond in zijn Vastenboodschap, die dit weekeinde in de alle kerken in Limburg wordt voorgelezen of gepubliceerd.

De bisschop verbindt de Bijbelverhalen van Noach in de ark en Jezus die veertig dagen in woestijn verbleef met de coronapandemie, die ervoor zorgt dat mensen zich in onze tijd soms ook noodgedwongen van anderen moeten afzonderen. Volgens Mgr. Smeets worden mensen in zo’n periode geconfronteerd met twee soorten krachten: natuurlijke oerdriften en krachten die we van Gods genade krijgen.

De bisschop wijst in dit verband op de rellen van enkele weken geleden, waarbij redeloos gedrag zich van mensen meester leek te maken. Daar staan volgens hem ook heel veel goede daden van anderen tegenover. “Het goede dat we doen, komt minder in de publiciteit dan het kwade. Maar dat wil niet zeggen dat het  er niet is. Ook en juist in dit laatste jaar zien we belangeloze daden van medemenselijkheid en nabijheid en ervaren veel mensen midden in de pandemie dat bidden kracht geeft. Het zijn tekenen dat wij ook in onze woestijndagen dichter bij God kunnen komen,” aldus bisschop Smeets.

Voor de volledige vastenboodschap  Klik hier

VIER PASEN!

Vier Pasen. Onder dat motto zijn de gezamenlijke Nederlandse bisdommen een campagne gestart om gelovigen te helpen ondanks de lockdown de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven. Deze week is de speciale website vierpasen online gegaan, die bezoekers de gelegenheid biedt ook thuis stil te staan bij de vastentijd en Pasen. De site helpt mensen ook om de eigen parochie te vinden. De Nederlandse bisschoppen zijn deze campagne gestart, omdat de kans groot is dat de huidige beperkende coronamaatregelen nog wel even zullen aanhouden. Dat betekent dat voor het tweede achtereenvolgende jaar Pasen anders gevierd moet worden. De campagne VierPasen wil net als de eerdere campagne VierKerstmis mensen helpen om het feest niet zomaar over te slaan, maar in kleine kring stil te staan bij de betekenis ervan.

De Vastenactie 2021, werken aan je toekomst!

Een beter leven dankzij goed onderwijs.

Dit jaar wordt  onze hulp gevraagd bij het opzetten van goed vakonderwijs. In de loop van de tijd is dat je jongeren in de ontwikkelingslanden het beste helpt door ze goed toe te rusten, goed onderwijs te laten volgen en hen te helpen zelf een bedrijfje te beginnen. Onze hulp is dan geen antwoord op het ophouden van de hand om steun, maar een hand in de rug om voor jezelf en je eigen toekomst te kunnen zorgen. Het wordt wel eens als volgt uitgedrukt: ‘Je moet geen vis sturen, maar je moet de mensen leren vissen.’De campagne van de Vastenactie in 2021 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. De afgelopen drie jaar volgden al meer dan 4.000 mensen een beroepsopleiding en kregen meer dan 10.000 jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Dank zij de hulp van de Vastenactie. Dankzij uw hulp! In de Vastenactie 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een bestaan op te bouwen,
zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen. Daarbij kunnen ze daardoor ook een rol spelen in de gemeenschap. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede.
Wat doet de Vastenactie daaraan? In Sierra Leone is er geld nodig om een smederij op te starten. Daar kunnen landbouwwerktuigen gemaakt en verkocht worden. Daarmee krijgen mensen kansen
een menswaardig bestaan op te bouwen. In het noorden van Zambia is geld nodig om 24 jongeren een training te laten volgen waarbij ze een beroep kunnen leren. Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst. Wat zijn de kosten?
Basisonderwijs: bijles voor een kind met leerachterstand kost per jaar: € 37,50; Inrichting van een schoollokaal: € 650,-; beroepsonderwijs: een technisch leerboek kost: € 1,20;
een beroepsopleiding (monteur, elektricien, kleermaker): € 160,-; Twee-daagse training biologische landbouw 55 boeren: € 400,-.; Ondernemerschap: Naaimachine voor een naaiatelier: € 200,-; Startpakket groentewinkel: € 360,-
Wat kunnen wij doen?
Met onze hulp geven wij mensen in de ontwikkelingslanden kansen. We houden hen een hand in de rug om een menswaardig leven op te bouwen. Uw hulp – in de vorm van uw bijdrage in het vastenzakje – geeft echte mogelijkheden.
Waar kan ik mijn bijdrage kwijt?
In iedere parochiekerk van ons parochiecluster staat een bus om uw bijdrage in te deponeren. Omdat er maar een beperkt aantal mensen naar de kerk mogen komen vanwege de corona–pandemie, is het ook mogelijk uw gevulde vastenactiezakje in een van de volgende brievenbussen te stoppen:
Nieuwdorp: Heisteeg 66 (pastorie);
Oud-Stein: de Halstraat 36 (parochiekantoor);
Kerensheide: Eburonenstraat 14 (pastorie)

J.P. Janssen, pr.ass.

Het ontstaan van de kerk in Nieuwdorp

De omroep Lokaal Stein heeft een aansprekende rapportage gemaakt over het ontstaan van de Kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwdorp.

Clusterbestuurslid Henk van Mulken leidt u als een ware gids door het prachtige gebouw. Voice-over is van Peter Eijkenboom.

Als u  de 11 minuten durende film wilt zien dan gelieve u te klikken op deze link.

 

Ook in 2021 voorlopig extra H. Missen

Omdat het  nog steeds voorkomt, dat de maximum toelaatbare grens van 30 personen in de kerken overschreden wordt, is voor de parochianen ook in 2021 de mogelijkheid aanwezig om de H. Mis op meerdere tijdstippen mee te vieren. Voor de mensen uit Nieuwdorp en Stein wordt een extra H. Mis aangeboden op zondagmorgen om 9.30 uur in de St. Martinuskerk in Oud-Stein. Voor de mensen uit Berg en Urmond geldt hetzelfde: op zondagmorgen om 11.00 uur zal een extra H. Mis in de St. Martinuskerk van Urmond zijn.
De aanmeldingen voor deze extra H. Missen verlopen gewoon via de contactpersonen in de diverse dorpen,  zie onderstaande link:

Corona-maatregelen

Op deze manier kunnen we toch meer mensen in de gelegenheid kunnen stellen om naar de kerk te komen.

Kerkschatten

Kerkschatten vind je niet in een kluis of museum.
Kerkschatten, dat zijn mensen die leven in het spoor van Jezus.
De vrijwilligers die trouw zijn aan hun idealen, zij zien om naar zieken en ouderen, zij besturen en lossen problemen op, zij poetsen de kerk, wassen en strijken de gewaden,
zij schoffelen het kerkhof en doen de administratie, zij zorgen voor het parochieblad en verspreiden het.
Kerkschatten zijn de mensen die luisteren, die tijd nemen en aandacht schenken, die bidden voor en namens anderen.
Kerkschatten vragen geen beloning, maar voelen zich rijk met wat ze kunnen betekenen.
Schatten van mensen, die de kerk dragen.

 

Vertrouwen op afstand

Het is voor mij de gewoonste zaak van de wereld dat ik mijn voornemen om naar Lourdes op bedevaart te gaan, deel met de parochianen. Vaak krijgt het vorm in de uitnodiging om mee op bedevaart te gaan. Verschillende keren zijn er ook parochianen mede–pelgrim geworden en hebben de bedevaart meegemaakt. Anderen vragen me om aandacht te schenken aan hun intenties en een kaars bij de Grot aan te steken. Meestal vervul ik deze verzoeken meteen de eerste dag dat ik in Lourdes ben en bij het eerste bezoek aan de Grot. Soms komt ook de vraag om een kaars mee te brengen. Die ‘boodschappen’ bewaar ik vaak tot de laatste dag voor het vertrek. In de loop van de jaren heb ik ook ontdekt hoe belangrijk het is dat je rechtstreeks via het internet verbinding kunt maken met het Heiligdom van Lourdes en direct een beeld van de Grot van de Verschijningen kunt zien. Die verbinding is niet alleen fijn voor de thuisblijvers die met de bedevaartgangers zo mee kunnen vieren bij de verschillende diensten, het is ook fijn dat je op tijdstippen dat je het zelf nodig hebt virtueel naar de Grot kunt gaan om te bidden, om mee te vieren. Zelfs op afstand kun je samen aan de Grot bidden: om hulp, om uitkomst, om kracht, om genezing, om te kunnen aanvaarden, om te danken. En met elkáár kun je dat gebed ook delen, zo heb ik mogen ervaren. Zelfs op afstand kun je samen aan de Grot bidden: om hulp, om uitkomst, om kracht, om genezing, om te kunnen aanvaarden, om te danken. En met elkáár kun je dat gebed ook delen, zo heb ik mogen ervaren. 

J.P. Janssen, pr

Wilt u de rest van het verhaal ook lezen? Klik dan HIER

Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek

Kerken hebben de potentie nog steeds een spilfunctie te vervullen en veelbetekenend te zijn, door barmhartigheid te tonen aan de samenleving. HiP (Hulp in Praktijk) is een telefonische helpdesk, die hulpvraag en aanbod bij elkaar brengt en op die manier kerken ondersteunt bij het bieden van praktische hulp, die relevant is voor de maatschappij. Hun visie is: Geloven in de kracht van de kerk. HiP stimuleert, ondersteunt en faciliteert de lokale kerken. HiP WM is momenteel actief in de plaatsen Sittard, Geleen, Beek,  Grevenbicht, Buchten, Holtum, Obbicht, Hulsberg en ook in onze parochiecluster van Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Urmond en Berg.  Hebt u dringend hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de HELPDESK 046 426 27 27.

Bent u geïnteresseerd in wat de Helpdesk allemaal doet, dan kunt u onderstaande presentatie downloaden, door te klikken op PPP HIP WM 

Wilt u nog meer meer weten en naar de website van HiP WM gaan, klik dan op deze Link

Invoering AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De Rooms-Katholieke Kerk gaat binnen de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming een bijzondere positie innemen. Op dit moment wordt er landelijk hard gewerkt om het huidige Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies uit 2006 aan te passen aan de AVG. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de kern van elk privacy-beleid. Ook wij garanderen bescherming van de privacy. Alle parochies verwerken persoonsgegevens van parochianen zo veel mogelijk in de beveiligde digitale omgeving van de R.-K. ledenadministratie. Als persoonsgegevens buiten de beveiligde digitale omgeving worden verwerkt (bijvoorbeeld met een uitdraai van een adressenlijst of het versturen van een adressenlijst per e-mail) dan mogen deze persoonsgegevens door de ontvanger alléén worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij zullen nooit gegevens doorgeven aan instanties of personen buiten de R.K. Kerk in Nederland. Het verwerken van persoonsgegevens van leden (bijvoorbeeld adreswijziging of wijziging gezinssamenstelling)van de R.K. Kerk is wel toegestaan. De parochie heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar leden met het oog op:
a) een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
Als iemand lid is van de R.K. Kerk, dan is van de betrokkene geen toestemming nodig als de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op bovengenoemde doelen. Wij zullen nooit gebruik maken van persoonsgegevens voor een activiteit die niet door de parochie zelf wordt georganiseerd. Dit is wettelijk ook niet toegestaan.  Het verwijderen van persoonsgegevens is  wel mogelijk binnen de regels van het kerkelijk recht. De zogenaamde privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht voor de kerkbesturen, zoals vastgelegd in de AVG. Wij moeten namelijk transparant zijn over hoe we met uw geregistreerde gegevens zullen omgaan en hoe we deze verwerken. Voor het zien van het model- privacyverklaring kunt u hier klikken.

Over de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de AVG houden wij u uiteraard op de hoogte.