Een bijzondere viering op 31 mei 2023

Op 31 mei a.s. bidden we bij de Kapel van Maria in de Nood de rozenkrans en vieren we de eucharistie voor een heel speciale intentie.
Vanuit het Vaticaan is het verzoek gekomen aan alle verantwoordelijken van Maria
– heiligdommen om juist op die dag de voorspraak van Onze Lieve Vrouw te vragen voor het welslagen van de Bisschoppensynode, die in oktober 2023 in Rome wordt gehouden. Deze synode – een speciale vergadering van de bisschoppen wereldwijd – heeft als onderwerp: De gedeelde verantwoordelijkheid van alle gelovigen voor de Kerk van Jezus Christus. De synode wordt in drie fases gehouden.
– De eerste fase was op plaatselijk vlak. We hebben ook in onze samenwerkende parochies ons oor te luisteren gelegd en de antwoorden op de vragen van de synode doorgestuurd naar het bisdom.
– De tweede fase – die onlangs afgesloten werd – was de continentale fase. Van ieder continent van de wereld kwamen vertegenwoordigers samen om de resultaten van de basisgesprekken met elkaar te bespreken. Deze gesprekken vonden voor Europa plaats in Praag.
– De derde fase – die uit twee delen bestaat – wordt in Rome gehouden bij de bijzondere Bisschoppensynode in oktober 2023. Voor het welslagen van deze synode wordt ons gebed gevraagd en de bijzondere voorspraak van Onze Lieve Vrouw.
Bij de viering op 31 mei – het feest van Maria’s bezoek aan haar nicht Elisabeth – willen we samenkomen bij de Kapel van Maria in de Nood om samen de rozenkrans te bidden (18.45 uur) en de
eucharistie te vieren (19.00 uur) voor het welslagen van de Bisschoppen-synode.
J.P. Janssen, pr.ass