OOK DIT JAAR WEER: AANDACHT VOOR DE VASTENACTIE !

Het is gebruikelijk dat we in de Vastentijd aandacht besteden aan de mensen in de Derde Wereld die onze hulp nodig hebben. Ook dit jaar weer zullen we aan de Vastenactie meedoen in onze samenwerkende parochies van het parochiecluster Stein – Urmond – Berg aan de Maas. In het parochieblad van maart 2023 treft U het bekende spaarzakje van de Vastenactie aan.
Een uitnodiging om mee te doen. Dit jaar richt de Vastenactie zich op de mensen op de vlucht: De mensen die huis en haard moesten verlaten omwille van hun eigen veiligheid.
Misschien op de vlucht voor natuurrampen, of voor geweld en onderdrukking, of omdat hun land werd afgenomen, of vanwege oorlog. Er zijn verschillende redenen waarom mensen op de vlucht
slaan. Wel is duidelijk dat ze zonder hulp geen kans hebben ergens een nieuw en veilig bestaan op te bouwen. Wereldwijd waren er eind 2021 89 miljoen mensen op de vlucht.
Door de oorlog in Oekraïne raakten nog eens miljoenen op drift.
In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen elders. In de komende nummers van onze parochiebladen zullen we nader ingaan op de vluchtelingenproblematiek. Op het programma van de Vastenactie in onze parochies staat ook de Vastenactie-maaltijd weer. In welke vorm we dat dit jaar gaan doen is nog niet helemaal duidelijk.
Tot de Vastenactie in 2019 was het gebruikelijk samen te komen om te eten. In 2020 konden we vanwege corona niet samenkomen en geen vervangende actie ondernemen. We hebben het samenkomen toen gemist. Omdat we begrepen dat uiteindelijk juist de armsten, die door de Vastenactie geholpen worden, er onder lijden als wij niets ondernemen, hebben we in 2021 en 2022 de inmiddels bekende Vastenactie-soep aan huis bezorgd. Over de vorm van 2023 zijn we nog aan het nadenken.
We houden U op de hoogte ! J.P.Janssen, pr.ass.