KERKDEURCOLLECTE WERELDMISSIEDAG 22–23 OKTOBER 2022

Het jaar dat we nu op de kalender schrijven – 2022 – is voor Missio een jubileumjaar. Missio is de naam voor de Pauselijke Missiewerken. In 1622 richtte Paus Gregorius XV in Rome de Propaganda Fide op. Deze instelling kreeg als doelstelling het herstellen van de eenheid onder de christenen én de verspreiding van het geloof door zorg te dragen voor de missie.
In de loop van de geschiedenis is men altijd meegegroeid met de eisen die de tijd stelde. In 1822 werd door Pauline Jaricot in Lyon een initiatief genomen en zij kwam tot de oprichting van ‘Het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof.’ Een deftige naam voor een goed initiatief om de missie en de missionarissen over de hele wereld te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Zij zette basisgroepen op, die regelmatig samenkwamen om te bidden en waarvan de leden ook wekelijks een kleine financiële bijdrage gaven voor de missie.
Het initiatief kende meteen succes en stimuleerde ook anderen bij te dragen aan het werk van de missionarissen. In 1922 werden een aantal van deze bewegingen samengevoegd onder de naam
‘Pauselijke Missiewerken.’ In 2022 – dit jaar – mogen wij deze jubilea vieren.
Hoe kunnen we dat doen? Misschien wel het beste op de manier waarop altijd gedacht werd áán en gewerkt werd vóór de Missie. In de allereerste plaats door in ons gebed de werkers in de Missie niet te vergeten. Denkend aan de missionarissen, die van hieruit trokken en denkend aan de missionarissen, die uit andere landen naar ons komen. We denken aan de vele jonge priesters en priesterstudenten die zich nu beschikbaar hebben gesteld voor de parochies in ons bisdom. Daarnaast kunnen we de jubilea vieren door onze bijdrage aan de kerk deurcollecte mild te laten zijn. Het is een manier om onze solidariteit uit te drukken met de jonge Kerken in Afrika, Azië en Zuid–Amerika. Laat het een echte jubileumgift zijn, voor zover de portemonnee het toelaat! J.P.Janssen, pr.ass.