BIJDRAGE VOOR KERKBLAD STEIN

De jaarlijkse kerkblad collecte wordt weer gehouden. In het kerkblad vindt u een eenmalige machtiging met op de achterzijde een toelichting. Wij bevelen ook dit jaar een vrijwillige bijdrage voor ons kerkblad ten zeerste aan. Zoals u weet verschijnt ons kerkblad in de drie parochies Stein, Nieuwdorp en Kerensheide.
Met uw vrijwillige bijdrage vragen wij ook erkenning voor het werk van de vele vrijwilligers en met veel vrijwilligers bedoelen wij de ruim honderd mensen die elke maand zorgen dat het blad bij u in de bus valt.
Hoe kunt u uw bijdrage afdragen? Betaling per bank; gebruik maken van de bijgevoegde incassomachtiging, of per kas: u kunt het geld in een enveloppe stoppen met opschrift Kerkblad 2022, de enveloppe deponeert u in de brievenbus van uw parochiekantoor of op de collecteschaal in de kerk.

Wij willen u al bij voorbaat danken voor uw bijdrage.