KROETWUSJ maken op zondag 14 augustus

De Kroetwusj maken is, bij IVN Stein, een jaarlijks terugkerende activiteit, die nu ook weer zal plaatsvinden op zondag
14 augustus vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.
De zegening van de Kroedwusj zal om 15.30 uur gedaan worden door Pastoor Schwillens.
U bent van harte welkom om uw eigen Kroetwusj te maken, samen met de Bèsjen van Stein, in de heemtuin ‘de
Boschhook’ in het Steinerbos. Hier zijn geen kosten aan verbonden maar een vrije gave is welkom.