Kerkdeurcollecte MIVA 27 – 28 augustus

Ieder jaar wordt er door de Nederlandse Bisschoppen een collecterooster vastgesteld. En ieder jaar is daar in het laatste weekend van de maand augustus de MIVA-collecte op te vinden. Wij willen die collecte ook in ons parochiecluster houden.
Deze collecte is bestemd om goed vervoer te regelen in de Derde Wereld landen.
Een voorbeeld maakt duidelijk dat die hulp hard nodig is.
In het noordwesten van Tanzania ligt in Sumve het ziekenhuis waar Geofrey de leiding heeft. Het ziekenhuis biedt zorg aan meer dan 900.000 mensen, die verspreid over 24 dorpen wonen.
Het ziekenhuis werkt onder andere met “ outreach missies”. Dat wil zeggen dat artsen en verpleegkundigen naar de naburige dorpen reizen om mensen te vertellen hoe ze ziektes kunnen voorkomen. Met name suikerziekte en hoge bloeddruk komen vaak voor. Door voorlichting te geven kunnen mensen hun manier van leven veranderen. Dit heeft tot gevolg dat daardoor minder mensen ziek worden en niet meer voor een opname naar het ziekenhuis hoeven.
Toch moeten zieken soms met spoed naar het grotere ziekenhuis van Mwanza, omdat het ziekenhuis daar wel een Intensive Care Afdeling heeft. Het spreekt voor zich dat vervoer daarbij onmisbaar is. Met de hulp van MIVA werd een terreinwagen aangeschaft, die bestand is voor het vervoer over slechte wegen. Deze terreinwagen wordt gebruikt om zieken te vervoeren. Toch is de auto ook vaak nodig voor andere taken, zoals het vervoer van de artsen en verpleegkundigen naar de dorpen. Dan is de auto niet beschikbaar voor spoedgevallen. Daarom vraagt Geofrey aan de MIVA een extra auto. En zo kan hij de hulp aan de gemeenschap verder verbeteren.
En met onze bijdrage aan de collecte voor de MIVA kunnen wij Geofrey die hulp bieden.
Graag en van harte!
Een uitgebreidere omschrijving van de situatie de gezondheidszorg waar Geofrey aan werkt vindt u
in de folder die in de verschillende kerken van ons parochiecluster beschikbaar zijn.
J.P. Janssen, pr.ass.