Kerkdeurcollecte ‘week Nederlandse missionaris’

Er zijn een aantal collecten in onze kerken, die jaarlijks om aandacht vragen. Zo ook de collecte voor de Nederlandse Missionaris, die ieder jaar gehouden wordt in het weekend van Pinksteren.
De opbrengst van deze collecte heeft een dubbel doel: Missionarissen worden geholpen bij het van de grond krijgen van projecten in de missie én er wordt bijgedragen in de kosten die missionarissen maken wanneer ze met verlof in ons land zijn. Om dat verlof mogelijk te maken en om een beetje vakantie te kunnen houden moet het niet zo zijn dat je daarvoor je hand bij familie of kennissen op moet houden. Ook is het nodig dat er een ziektekostenverzekering is wanneer de werkers in de Derde Wereld in ons land zijn.
Pater André Schaminée die in Ghana werkt ontving in 2021 een bijdrage en hij schrijft:
‘Gisteren ontving ik uw zeer welkome brief, waarin u mij schreef over de toegekende aanvullende vakantietoelage voor de tijd dat ik op vakantie in Nederland ben. Uiteraard ben ik erg ingenomen met dit steuntje in de rug, want een deel van de vakantie bestaat nu eenmaal in het rondreizen om familie en vrienden te bezoeken. Ik dank u en alle medewerkers voor het mooie werk dat u blijft doen voor de goede zaak! ‘Van harte wordt deze collecte bij u aanbevolen.