Nieuws over Bisschop Harrie Smeets.

Bisschop Harrie Smeets is afgelopen maanden met chemokuren behandeld tegen de hersentumor, waaraan hij lijdt. Deze behandeling slaat aan, waardoor de groei van de tumor niet gestopt, maar wel afgeremd wordt.
De bisschop voelt zich onder de gegeven omstandigheden redelijk goed.
Zo is hij in staat geweest om zelf de gebruikelijke boodschap aan de gelovigen bij gelegenheid van het einde van het jaar te schrijven. Deze werd in het weekeinde van 20/21 november in alle kerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.

Mgr. Smeets moest eind mei plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat hij een hersentumor heeft. Als gevolg daarvan raakte hij gedeeltelijk verlamd. De bisschop verplaatst zich nog steeds in een rolstoel, maar de medicijnen die hij krijgt zorgen ervoor dat hij iets mobieler is. Hoewel de situatie nog steeds fragiel is, is de bisschop erg dankbaar dat zijn bewegingsvrijheid groter is geworden. Voor zover zijn situatie dat toestaat, bezoekt Mgr. Smeets elke dag de eucharistieviering in de Munsterkerk in Roermond. In het weekeinde probeert hij steeds in een van de dekenaten bij een zondagsviering aanwezig te zijn.