Veel heil en zegen toegewenscht

Op een oude, nostalgische nieuwjaarskaart vond ik bovenstaande tekst. Het is nog neergeschreven in de oude spelling van vóór 1934. En de zoete engelachtige afbeelding op de kaart sluit helemaal aan bij de tekst. Toch is de wens die neergeschreven wordt niet helemaal uit de oude doos. Er is niks mis mee om ook in 2021 elkaar heil en zegen toe te wensen. Van ganser harte willen we dat doen bij de jaarwisseling, die we nu enkele dagen achter de rug hebben.
Het nieuwe jaar is pas begonnen en we willen de beste wensen aan u overmaken.
Wanneer je iemand ‘heil’ toewenst dan wil je overbrengen dat je hoopt dat degene, aan wie je de wens overbrengt, een goede gezondheid mag genieten in het nieuwe jaar. Gezondheid
is een kostbaar iets. Daar zijn we ons zeker van bewust wanneer we denken aan de gevaren van het coronavirus. We zijn er ons van bewust juist op de momenten dat de gezondheid
niet meer helemaal goed is. Dan pas besef je hoe kostbaar gezondheid is. Het is daarom passend iemand heil en een goede gezondheid toe te wensen. Wanneer je als priester iemand zegent dan wil je heel bewust Gods goedheid kenbaar maken en uitspreken over degene die gezegend wordt. Zegenen wil zeggen dat je al het goede van God wil brengen bij degene die de zegen ontvangt. In die zegen ligt de boodschap van Gods Liefde verankerd.
Maar het is niet alleen aan een priester voorbehouden. Veel ouders en grootouders zegenen hun kinderen en kleinkinderen als ze ‘s avonds slapen gaan. Het geeft een beschermend gevoel als je een kruisje op je voorhoofd getekend krijgt. Het geeft het gevoel dat je de donkere nacht niet angstig hoeft in te gaan. Het geeft je het gevoel dat Gods zegen op je rust.
De komende tijd zullen in onze parochiekerken weer huiszegens klaarliggen om mee te nemen. Een oud gebruik is het om aan het begin van het nieuwe jaar op de deurpost bij de voordeur van het huis het jaartal – 2021 – en de letters C – M – B aan te brengen. Christus Mansionem Benedicat. In vertaling staat er dan: Christus zegene dit huis. Deze drie letters worden ook in verband gebracht met de drie koningen: Casper, Melchior en Balthasar. Zij komen met de zegen dat God zich laat kennen aan alle mensen. Ook wordt er een verbinding gemaakt met drie gebeurtenissen waarin Jezus zich openbaart, waarin Hij laat zien wie Hij wil zijn: Cana: Jezus openbaart zich op de bruiloft; Magi: de openbaring van Jezus aan de drie wijzen uit het Oosten; Baptisma: Jezus’ doop door Johannes in de Jordaan. Deze huiszegen gebruiken en een plekje in je huis geven maakt duidelijk dat je beseft dat je het in het leven niet alleen kunt en hoeft te doen. Dat je mag rekenen op Gods zegen, op Zijn hulp en ondersteuning. De huiszegen een plaatsje geven in je huis op een zichtbare plek, helpt je je te realiseren dat God je niet zal vergeten en met Zijn zegen bij je is. Dat het goed met je mag gaan!

J. P. Janssen, pr. ass.