Nieuwe maatregelingen oktober 2020

De nieuwe maatregelingen van het coronavirus. Zoals u vernomen heeft via de diverse mediakanalen, mogen wij vanaf het weekend van 10 en 11 oktober slechts 30 gelovigen ontvangen in onze kerken.
Wanneer u een H. Mis in de kerk wilt meevieren, dan moet u zich vooraf melden bij onze contactpersonen. Alleen de namen zijn voldoende, omdat kerkelijke vieringen slechts 0,3 % van alle gevallen een bron van besmettingen met Covid-19 blijken te zijn.
Bij wie kunt u zich aanmelden:
Berg aan de Maas: Margriet Simons, Achter de Hegge 10 te Berg aan de Maas, tel: 046-4234568 ofwel simonsmargriet@gmail.com
Nieuwdorp: pastorie, Heisteeg 66 te Stein, tel: 046-4331328 ofwel olvhdc.nieuwdorp@gmail.com
Voor Stein en Urmond: parochiekantoor, de Halstraat 36 te Stein, tel: 046-4331674 ofwel h.martinusstein@kpnmail.nl
Ook bestaat de mogelijkheid om na iedere H. Mis zich voor de volgende aan te melden. Dit geschiedt bij een aparte tafel in iedere kerk.
In de kerken liggen groene kaartjes met het woord ‘Vrij’. Daar mag u plaatsnemen. Het is niet de bedoeling dat echtparen of gezinsleden naast elkaar kunnen gaan zitten. Dit heeft allemaal te maken met de geringe mogelijkheden in de kerk. Anders zitten zij binnen de 1,5 meter. Ook worden lijnen van waarschuwingstape getrokken, zodat u precies weet waar u kunt lopen, om naar de zitplaats te gaan.
Bij de ingangen, de offerblokken en de plek waar de H. Communie wordt uitgereikt, staan flessen met desinfecteermiddel. Het is de bedoeling dat u daar u handen ontsmet. De Nederlandse bisschoppen adviseren om een mondkapje te dragen, dat bij voorkeur alleentijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Dit is echter nog niet verplicht.
De koorzang is toegestaan door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Volkszang is niet toegestaan.