Vredesweek 19- 27 september 2020

Misschien roept de naam “ Vredesweek” nog herinneringen op aan de tijd dat velen de straat op gingen om te betogen tegen de komst van de kruisraketten. Er was in Nederland een grote groep mensen, die er bezwaren tegen had, dat er op ons grondgebied kernwapens geplaatst werden.
Het Interkerkelijk Vredesberaad ondersteunde deze acties met de leuze: “Schop de kernwapens de wereld uit, te beginnen bij Nederland.” Uiteindelijk werden er van deze wapens, – zij het op
beperkte schaal – , toch hier opgeslagen. Dit betekende niet het einde van het werk van de Vredesbeweging.
Ieder jaar opnieuw wordt er in ons land een Vredesweek gehouden met een eigen thema. Dit aar luidt het thema: “Vrede verbindt verschil.”
We worden uitgenodigd om in deze Vredesweek heel uitdrukkelijk stil te staan bij de verschillen die er tussen mensen zijn. Verschillen, die niet moeten zorgen voor uitsluiting, maar juist voor verbinding. Vaak worden mensen van een andere origine dan de onze, met achterdocht bekeken. Voor een vreemdeling is het moeilijk om een plaats in ons midden te krijgen en opgenomen te worden.
We bedoelen dat niet vijandig, maar onbekend maakt ook onbemind. Enige tijd geleden las ik een verhaal van een asielzoeker – Gor – , die in ons land politiek asiel had aangevraagd. Met zijn ouders en broer kwam hij, – na een tocht langs vele asielzoekerscentra – , terecht in den Bosch. Het gezin maakte daar kennis met een Nederlandse snoepwinkel. De kinderen mochten voor een zeer beperkt bedrag wat snoepgoed uitzoeken. Gor koos voor drop. Toen hij ervan proefde, had hij de neiging het uit te spuwen. Het was zoet, zuur, zout en bitter tegelijk. Drop moet je leren eten. Zoals het met meer zaken in het leven is. Soms is iets in het begin niet te doen, totdat je leert er mee om te gaan. Als we alles meteen uitspuwen op het moment dat het niet smaakt, dan verliezen ook de kans om iets nieuws te leren kennen. Volharden, doorgaan tot het beter wordt, kan je net dat stukje overwinning geven dat je nooit zou behalen wanneer je was gestopt.
De Vredesweek wil een uitnodiging zijn om af te stappen van vooroordelen en juist op zoek te gaan naar de verschillen, die een verrijking betekenen voor ons en onze samenleving. Aandacht, interesse, zoeken naar mogelijkheden om contact te maken met de vreemdeling in ons midden, is niet alleen onze taak als christen. Het is ook een verrijking voor ons eigen leven.
Denk maar aan de drop!
J.P.Janssen, pr. ass.