15 augustus Maria Ten Hemelopneming

Midden in de oogstmaand augustus vieren we het feest van Maria ten Hemelopneming. De ouderen onder ons herinneren zich dat deze dag een vrije dag was, die gevierd werd als zondag. Helaas is dat niet meer zo en moesten we die vrije dag inleveren. Maar dat wil niet zeggen dat we Maria vergeten. We willen haar op deze dag toch heel bijzonder in ons midden plaatsen. Thuis wellicht met een kaarsje of een extra bloem bij haar beeld. In ons hart met een bijzonder extra gebed. Het zou fijn zijn als u op deze dag ook de rozenkrans wil bidden. Gewoon thuis of misschien in een kapel van Maria in de buurt. Gewoon even de tijd nemen en aandacht schenken aan onze hemelse Moeder.
Maria,
over de hele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizenden namen geprezen,
maar of men U Ivoren Toren noemt of Gouden Huis,
vóór alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom in mijn huis, in mijn leven.
Laat mij bij alles wat ik doe eerste even met U overleggen,
doe mij dan denken aan wat U geleden hebt
onder het kruis van Golgotha, waar Uw Zoon te sterven hing.
(Toon Hermans)