Weer Eucharistievieringen in onze kerken

Vanaf 1 juni mogen we in de parochiekerken ook weer H. Missen vieren, voorlopig met maximaal 30 personen. Vanaf 1 juli is dit met maximaal 100 personen toegestaan, m.u.v. Berg a.d. Maas.  Daar is het met maximaal 60 mensen mogelijk, omdat het middenschip te klein is.
De voorschriften vragen dat ieder, die naar de H. Mis wil komen in het weekend of door-de-week, zich vooraf aanmeldt. Dit geldt ook voor degenen die een misintentie opgegeven hebben. Dit heeft een tweetal redenen. Op de eerste plaats weten we dan de aantallen, die komen. Mocht er een coronauitbraak komen naar aanleiding van de dienst, dan kunnen we deze lijst overhandigen aan de GGD. 
Als u zich aanmeldt, dan vragen wij naar uwnaam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
U kunt u zich aanmelden bij:
Berg aan de Maas: Margriet Simons, Achter de Hegge 10 te Berg aan de Maas, tel: 046-4234568 ofwel simonsmargriet@gmail.com
Nieuwdorp: pastorie, Heisteeg 66 te Stein, tel: 046-4331328 ofwel olvhdc.nieuwdorp@gmail.com
Voor Stein en Urmond: parochiekantoor, de Halstraat 36 te Stein, tel: 046-4331674 ofwel h.martinusstein@kpnmail.nl

Ook bestaat de mogelijkheid om zich na iedere H. Mis voor de volgende dienst aan te melden. Dit geschiedt bij een aparte tafel in iedere kerk. Vanaf 1 juli zijn de kerken voor 100 personen ingericht. Echter voor Berg a/d Maas is dit alleen mogelijk met 60 personen, omdat het middenschip te klein is. In de kerken liggen groene kaartjes met het woord Vrij. Daar mag u plaatsnemen. Het is niet de bedoeling dat echtparen of gezinsleden naast elkaar kunnen gaan zitten. Dit heeft allemaal te maken met de geringe mogelijkheden in de kerk. Anders zitten zij samen binnen de 1,5 meter van de buurman. Ook worden lijnen van waarschuwingstape getrokken, zodat u precies weet waar u kunt lopen, om naar de zitplaats te gaan. De misboekjes worden uit de kerk verwijderd om overdracht te voorkomen. Bij de ingangen, de offerblokken en de plek waar de H. Communie wordt uitgereikt, staan flessen met desinfecteermiddel. Het is de bedoeling dat u daar uw handen ontsmet. Er zal niet gecollecteerd worden, om besmetting te voorkomen. Bij de uitgangen komen de collecteschalen te staan om daar de collecte in te deponeren. De koster zal aansluitend aan de H. Mis de schalen ophalen.