Heropening Kapel Maria in de Nood

Vanaf 1 juni zullen de deuren van deze kapel geopend zijn om hier te bidden, om hier een kaars te ontsteken. Het blijft wel nodig om de gepaste afstand van 1, 5 meter te waarborgen. Ik wil u vragen om hier rekening mee te houden, om elkaar te beschermen. Langs deze weg wil ik ook een woord van dank uitspreken aan de medewerkers van Stein Lokaal en de streekomroep Bie OS, het echtpaar De Koning, dhr. Stijnen en de verkeersregelaars Het Kruispunt. Zij hebben het mogelijk gemaakt, dat we op zondagen in de maand mei de H. Missen in de kapel mochten vieren en muzikaal werden opgeluisterd. Tevens hebben we op zondag 31 mei het beeld van de Maria in de Nood vanaf de St. Martinuskerk te Stein via de Moutheuvel naar de kapel teruggebracht. Iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen. Heel hartelijke dank.

Pastoor Schwillens

Bestand:Stein Kapel aan de Kapelbergweg.JPG - Wikipedia