Kaarsen branden in de kapel Maria in de Nood

Al een geruime tijd is de kapel Maria in de Nood gesloten voor publiek. In de kapel is er niet voldoende ruimte om de vereiste afstand van 1,5 m. tussen mensen te bewaren. Toch wil ik uw kaarsen met uw intenties laten branden in de kapel. U kunt een enveloppe met het bedrag, deponeren in de brievenbus van het parochiekantoor, De Halstraat 36. Dagelijks wordt deze brievenbus geledigd en zal ikzelf de kaarsen ontsteken in de kapel Maria in de Nood. Een noveenkaars kost € 4,50, een driedaagse kaars kost € 1,50 en een kleine kaars kost € 0,50 per stuk.

Pastoor Schwillens