Aan de inwoners Berg/Nattenhoven, Urmond en Stein

Beste inwoners Berg/Nattenhoven, Urmond en Stein

Op dit moment hebben een aantal mensen in ons dorp en ook de dorpen om ons heen het zwaar. Angst voor besmetting zorgt ervoor dat iedereen zich terugtrekt in zijn/haar eigen woning. Buren, vrienden, kinderen en kleinkinderen kunnen niet langer op bezoek komen. Thuiszorg beperkt zich tot het hoogst noodzakelijke. Het sociale isolement weegt voor sommige mensen zwaar. Bij eenzaamheid denken we vaak aan de ouderen in ons dorp maar ook jongeren zijn eenzaam en bang. De toekomst blijft ook de komende weken onzeker en mogelijk financieel zwaar. We willen graag voor al deze mensen iets betekenen. Ook wij zijn natuurlijk gebonden aan de corona maatregelen die wij strikt naleven. Er zijn echter binnen deze maatregelen mogelijkheden om toch enige hulp aan te bieden. Wij denken hierbij aan o.a. een luisterend oor, hulp bij boodschappen of een andere vorm van hulp, vragen beantwoorden, hulp bij doorverwijzing naar andere instanties, eenvoudigweg (telefonisch) contact bij eenzaamheid, …

Mocht u zelf een helpende hand kunnen gebruiken of kent u anderen die hulp nodig hebben, laat het dan even weten s.v.p. zodat wij gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden.

Schroom niet en neem gerust contact op. Vooral in deze tijd willen wij iets betekenen voor mensen die dit nodig hebben.

Samen sterk voor dorp en kerk

Eerste contactpersoon: Pastoor Schwillens (+31 6 10 90 10 80)

Bij geen gehoor, neem dan gerust contact op met:

Manon Wenmekers (+31 6 10 89 61 06) bereikbaar werkdagen na 18:00 uur, op woensdagen en in het weekend

Annemie Heuts (+31 6 33 78 61 40) bereikbaar op maandag na 13:00 uur en dinsdag na 13:00 uur en in het weekend

Jo Mevis (+31 6 41 86 01 76)