Nieuwe maatregelingen i.v.m. het coronavirus

Wij hebben bericht gekregen van de Nederlandse bisschoppen dat er t/m 31 mei (Tweede Pinksterdag) geen vieringen in onze kerken zullen plaatsvinden. De uitvaarten vinden doorgang maar dan wel in alle soberheid. De parochiekantoren van Stein en Nieuwdorp zijn per direct gesloten. Mensen die een misintentie voor deze periode hebben opgegeven, kunnen – als de maatregelen door de overheid zijn ingetrokken – contact opnemen met de parochiemedewerkers. Er wordt dan een nieuwe datum gepland. Het besluit is genomen om de kapel Maria in de Nood per 23 maart te sluiten voor het publiek. Mensen konden zich niet houden aan de 1,5 meter afstand, omdat in de kapel niet voldoende ruimte is om de vereiste afstand tussen mensen te bewaren.

Verder zijn de volgende besluiten genomen:  Maandag 6 april zullen de kerken binnen ons cluster van 10.00-12.00 uur geopend worden, zodat u een palmtakje mee naar huis kunt nemen. Momenteel is onze leverancier uit Utrecht ernstig ziek. Inmiddels is een nieuwe leverancier gevonden, maar het kan zijn, dat we niet de aantallen krijgen als voorgaande jaren. Daarom wordt gevraagd om niet meer dan 1 takje mee te nemen. Tevens bent u dan in de gelegenheid om 6 april tussen 10.00 en 12.00 uur lang-houdbare producten te doneren voor de voedselbank of de  Vastenactie te steunen. Ook bestaat de mogelijkheid om een kaarsje op te steken en het noveengebed van de Nederlandse bisschoppen mee naar huis te nemen. Omdat er geen publieke paaswake kan worden gevierd, zullen beide pastores Schwillens en Janssen één paaswake gezamenlijk vieren. Tijdens de wake zullen alle vier de paaskaarsen gezegend worden. Momenteel wordt het plan opgevat om de vieringen van de Goede Week via de lokale omroep te kunnen uitzenden. Als dit mogelijk is, zal dit via de kabelkrant van de lokale omroep ‘Bie Os’ kenbaar gemaakt worden. Daarom zal de dodenherdenking op 3 mei in Urmond, de dodenherdenking op 9 mei in Berg a/d Maas en de Pinksterjaarmarkt op 1 juni (2de Pinksterdag) in Nieuwdorp niet plaatsvinden. Deze zullen ook niet verplaatst worden naar een andere datum. De communievieringen van 24 mei in Berg a/d Maas en 31 mei in Nieuwdorp en de dankvieringen zullen verplaatst worden naar een andere datum. Ook de geplande doopvieringen worden uitgesteld. De ouders worden hierover geïnformeerd en ze ontvangen daarbij een nieuwe datum.

We mogen hopen en bidden dat dit virus zo gauw mogelijk verdwenen is. In gebed voelen we ons ook nauw verbonden met de zieken thuis en in het ziekenhuis, met de mensen in de zorg, de senioren die thuis verblijven, maar ook met de overledenen en de nabestaanden. Dat God ons allen bijstaat met zijn genade in deze bizarre tijd.