Aftredende kerkbestuursleden in verband met nieuw clusterbestuur per 1 januari 2020.

Elders op deze website hebben wij u op de hoogte gesteld, dat per 1 januari 2020 een nieuw clusterbestuur wordt benoemd voor de gezamenlijke parochies. De vicaris-generaal van het Bisdom Roermond heeft deze benoemingen inmiddels bekrachtigd. De samenstelling van het nieuwe clusterbestuur is inmiddels bekend gemaakt.
Dit betekent tevens dat wij per 1 januari 2020 afscheid nemen van een aantal kerkbestuursleden van de afzonderlijke parochies.
Voor de H. Jozefparochie van Kerensheide zijn dit Jacques van de Schoor, Math Jütten, Elly Janssens-Lamberts en Josephine Strikker-Wolters.
Voor de H. Martinusparochie van Stein wordt afscheid genomen van Karel Schepers en Wil Klarenaar, voor de parochie OLV Hulp der Christenen van Nieuwdorp zijn dit Annelies Rings-Reijnders en Annemie Beckers-Martens en voor de parochies H. Michael van Berg aan de Maas en H. Martinus van Urmond is dit Eugene Penders. 
Wij zijn de aftredende kerkbestuursleden, die het vele werk met grote toewijding en nauwkeurigheid hebben verricht erkentelijk en bedanken hen langs deze weg nogmaals van hartevoor hun bijdrage en betoonde inzet.