Verslag van de parochieavonden.

Parochianen gingen de afgelopen wintermaanden in gesprek over de geschiedenis van de Kerk na de Hemelvaart van Jezus: Hoe is het verder gegaan met de verbreiding van het geloof? Er werd een programma van acht gespreksavonden aangeboden onder de samenvattende titel: “Met zevenmijlslaarzen door de kerkgeschiedenis.” 

De onderwerpen tot nu toe waren:

1. De Handelingen van de Apostelen. Voor een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst klikt u op Verslag

2. Reizen van Paulus. Hiervan is geen afzonderlijk verslag opgemaakt. Paulus is de apostel van de heidenen. Gesproken is over zijn reizen naar o.a. Rome en Athene. Paulus’ werkwijze is altijd hetzelfde: hij gaat naar de synagoge, ontmoet medebroeders en gaat met hun een gesprek aan. Om het contact te onderhouden stuurt hij later doelbewuste brieven naar hun toe. Later ontstaat wrevel en twist tussen de apostelen en Paulus. Hij wordt aangeklaagd bij de Romeinse gezaghebbers en ter dood veroordeeld. Eind jaren 60 van de eerste eeuw wordt hij onthoofd.

3. De Jacobusbrief : deze brief is een losse aaneenrijging van vermaningen en spreuken, geschreven in een directe stijl en voor alle gelovigen bedoeld. Stel vertrouwen in God en geef het geloof handen en voeten! de mens die stand houdt in de beproeving. Als antwoord op de gespreksvraag wordt aangegeven, dat er veel tegenstellingen zijn en dat veel familieleden niets meer in het geloof zien.  Toch biedt het geloof zekerheid. Als de nood hoog is, kun je er nog een beroep op doen. Voor het volledige verslag klikt u hier

4. de Kerkvaders : 4 belangrijke kerkvaders zijn verder: Augustinus, Ambrosius, Hiëronymus en Gregorius. De kerkvaders zijn de schrijvers (in het Latijn) van de geloofswaarheden in de eerste 8 eeuwen. De brieven van Ignatius van Antiochië zijn post-Bijbelse bronnen, want hij heeft contact gehad met de apostelen zelf. De volgende bijeenkomsten zijn gepland in het nieuwe jaar en wel op de data 22 januari, 5 februari en 19 februari 2020. Voor een uitgebreid verslag klikt u hier

5. de kerstening van St. Servaas en St. Willebrord. Wilt u meer hierover lezen dan klikt u  hier

6. de Volkskerk. Interesse in het volledige verslag? Klik dan hier

7. de Keuzekerk. Voor het lezen van het verslag klikt u hier